ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အသံမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႔ရွာေဖြျခင္း (သို႔) hashtag မ်ားအသံမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႔ရွာေဖြျခင္း (သို႔) hashtag မ်ား

Hashtag လို႔ေခၚတဲ့ # ကို အမ်ားစုေတြ႕ရတာကေတာ့ Social Media ေတြျဖစ္တဲ့ Facebook နဲ႔ Twitter တို႔မွာပဲျဖစ္ျပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာဘာသာစကားေတြ ျဖစ္တဲ့ Computer Programming နဲ႔ Musical Language ေတြမွာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳတဲ့ Sambol တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ # ကို Programming Language နဲ႔ Musical Language ဆိုင္ရာေတြမွာ အသံုးျပဳၾကတာကို အေတြ႕ရမ်ားပါတယ္။ # ကို ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံု၊ ဝန္းက်င္မ်ိဳးစံုမွာ အသံုးျပဳပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔တြင္က်ယ္စြာနဲ႔အသံုးဝင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အသံထြက္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဟက္ရွ္ (သို႔) ရွက္ပ္ ဆိုျပီး အသံုးျပဳတဲ့ဝန္းက်င္နဲ႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအသံုးေတြေပၚမူတည္ျပီး အသံထြက္ကေတာ့ ကြဲျပားသြားပါတယ္။
ဆိုရွယ္နက္ဝဒ္ေပၚမွာ အသံုးျပဳတဲ့အခါ Twitter မွာဆိုရင္ # ကို Grouping Sign အေနနဲ႔ သတ္မွတ္္ျပီး Hashtag = Twitter Groupings လို႔ဆိုပါတယ္။ Facebook ေပၚမွာေတာ့ တခ်ိဳ႕က Status ေတြကို #ကိုေရွ႕မွာထားျပီးေရးေလ့ရွိၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က ထြင္လံုးတစ္ခုအေနနဲ႔ # ကိုအေရွ႕မွာထားျပီးေရးၾကေပမယ့္ တကယ့္တကယ္တမ္းေတာ့ # ရဲ႕အေနာက္မွာ Sapce မျခားဘဲ စာလုံးေတြကို တဆက္တည္းေရးျခင္းအားျဖင့္လည္း တူညီရာအသံေတြကို စုစည္းရွာေဖြႏိုင္မွာလည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ # ရဲ႕ အေနာက္မွာ ေရးသားလိုတဲ့ စကားလံုးက တစ္ခုထက္ပိုေနရင္ေတာ့ “_” underscoreကို space အျဖစ္ထားျပီးေရးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ဥပမာ။ #Copy_Writing ဆိုျပီး ကိုယ္ေရးတဲ့ Status တစ္ခုထဲမွာ ထည့္ေရးမိရင္ အဲဒီစာသားေလးဟာ # နဲ႔အတူ တြဲလ်က္ Highlight ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ျပီးေတာ့၊ အဲဒီစာသားကို ဖိႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ Copy Writing နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိုယ့္အျပင္၊ တျခားသူမ်ားရဲ႕ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြ အားလံုးကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္တိုင္အေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြကို စုစည္းျပီး သိမ္းဆည္းေတးမွတ္ထားခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း #နဲ႔ အတူ အျခားသူေတြ မသံုးေသးတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔ Post ရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ ထည့္သြင္းကာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ # (or) Hashtag ဟာ ဆိုရင္ အခုလို Social Network ကိုတြင္က်ယ္စြာအသံုးခ်ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ နဂိုမူလထက္ပိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုိအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ခ်ဲ႕ထြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာလည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
#RGB_Media_Group #RGB_Script_Syndicate #RGB_Creative_Writing #RGB_Graphic_Design #RGB_Commercial_Writing #RGB_English_Translation #Kyaw_Nyo_Thway