ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အာဇာနည္ဆိုတာ

အာဇာနည္ဆိုတာ…
.
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေန၊ ျမန္မာစစ္စစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာစကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆိုေနေပမယ့္လည္း ေန႔စဥ္သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနတဲ့ စကားထဲက အဓိပၸာယ္ေတြကို ေစ့ေစ့ငုငုသိတဲ့သူကေတာ့ ရွားပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံက ဘယ္လူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္မိခင္ဘာသာစကားထဲက တခ်ိဳ႕ေသာစကားလံုးေတြရဲ႕အဓိပၸာယ္ေတြကို ေသခ်ာမသိတာမ်ားပါတယ္။ ျမန္မာစကားကို ေန႔စဥ္ေျပာဆိုေနၾကတဲ့အထဲမွာ ေမြးစားစကားလံုးေတြ ၊ ပါဠိစာလံုးေတြပါဝင္ေနသလို ၊ တခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြဟာလည္း အဓိပၸာယ္
ေရြ႕လ်ားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတာမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။
.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ ျမန္မာစကားထဲက တခ်ိဳ႕ေသာစကားလံုးေတြဟာ အဓိပၸာယ္မသိဘဲေျပာဆိုေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္မသိရင္ စကားေျပာလုိ႔ ဘယ္ရမွာလဲလို႔ ေမးခ်င္ေမးႏိုင္ေပမယ့္၊ အဲဒါက တကယ္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တခ်ိဳ႕စကားလံုး ေတြကို သတ္မွတ္ခ်က္ ၊ နာမည္ တစ္ခုအေနနဲ႔သာ အေပၚယံသံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကေပမယ့္ တကယ့္တကယ္တမ္း မွာေတာ့ အဲဒီ စကားလံုး၊ နာမည္ ၊ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸာယ္ရင္းျမစ္ကို မသိၾကတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒါက သူသူကို္ယ္ကိုယ္ပါပဲ။
.
ေန႔စဥ္ေျပာဆိုေနၾကေပမယ့္ လူအမ်ားစုဟာ အဓိပၸာယ္ရင္းျမစ္ကိုမသိဘဲေျပာဆိုေနၾကရံုသာမကဘဲ၊ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအေနနဲ႔ အဓိပၸာယ္လြဲမွားမွတ္ယူေနၾကတာမ်ိဳးရွိေနတဲ့ စကားလံုးေတြလည္း အမ်ားအျပားပဲရွိေနပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အထင္ရွားဆံုးတစ္ခုကို ဥပမာ ထုတ္ေျပာရရင္ “အာဇာနည္” ဆိုတဲ့စကားလံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
.
အာဇာနည္ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ျပန္လည္ေျဖဆိုၾကမွာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နဲ႔ အတူ တိုင္းျပည္အတြက္အသက္စြန္႔ျပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဆိုလိုတယ္လုိ႔ အၾကမ္းအဖ်ဥ္းသိထားၾက၊ ေျဖၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
.
ဒါေပမယ့္ အာဇာနည္ဆိုတဲ့စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ရင္းျမစ္ကေတာ့ ဒီထက္ပိုမိုတဲ့အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔အတူ ရွစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရင္း အသက္စြန္႔လိုက္ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးက သူတို႔ကို အာဇာနည္ရယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳၾကတယ္ ၊ ဂုဏ္ယူၾကတယ္။ တကယ့္ကိုအာဇာနည္ေတြပါပဲ။
.
အဲဒီလိုသိထားၾကတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေတြရဲ႕ စိတ္မွာစြဲမွတ္ထားၾကတာက တိုင္းျပည္အတြက္အသက္စြန္႔သြားၾကတဲ့သူေတြဟာ အာဇာနည္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေလးတစ္ခ်က္တည္းကိုပဲ စြဲမွတ္ထားၾကပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ေတာ့ အသက္ေသဆံုးမွသာ အာဇာနည္လုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ရသလိုမ်ိဳး စိတ္မွာစြဲထင္မွတ္ေနၾကပါတယ္။
.
အာဇာနည္ ဆိုတဲ့စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ရင္းျမစ္ဟာ အာဇာနီယ၊ အာဇာေနယ် ဟူေသာ ပါဠိက ဆင္းသက္ လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ “အာဇာနည္” ကို ျမန္မာအဘိဓာန္က “အေၾကာင္းဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို ေကာင္းစြာသိသူ၊ သာမန္ထက္ လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ ထူးကဲသာလြန္၍ အမ်ားအတြက္သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သူ” လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

ဦးဟုတ္စိန္ ပါဠိ - ျမန္မာ အဘိဓာန္ က ျခေသၤ့ အာဇာနည္၊ ျမင္း အာဇာနည္၊ ဆင္ အာဇာနည္၊ ႏြားလား ဥႆဘ အာဇာနည္၊ ေယာက္်ား အာဇာနည္၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ဆိုျပီး အာဇာနည္ေျခာက္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သ႐ုပ္ထုတ္ျပထားပါတယ္။ “အာဇာနည္” ဆိုတဲ့စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္အဖြင့္ အားလံုးကေတာ့ ဘုရားေဟာစာေပကို အေျခခံထားၾကပါတယ္။
အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာကေတာ့ အေၾကာင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္၊ အေကာင္း၊ အဆိုး၊ အမွား၊ အမွန္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ခြဲျခားသိႏိုင္စြမ္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ဟာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္တို႔ထက္ လက္႐ံုးရည္လည္းသာလြန္ ရမည္။ ႏွလံုးရည္လည္းသာလြန္ရမည္။ အမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ကုိယ့္ အသက္ပင္စြန္႔၀ံ့သူ၊ စြန္႔ရဲသူျဖစ္ရမည္။” လို႔ တခ်ိဳ႕ေသာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားက ဆိုထားၾကပါတယ္။
.
*[အာဇာနိယ ပုဒ္ ကို ပါဠိ၊ သဒၵါ ဆရာမ်ားက "အာ ေသာ ကာရဏာ ကာရဏံ ဇာနာ တီတိ အာဇာ နီေယာ" ဟု ၀ိၿဂိဳဟ္ ျပဳၾက ၏။ အဓိပၸါယ္က အေၾကာင္း ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္၊ အမွား၊ အမွန္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္သိသူ ဟု ဆိုလို၏။ “အာ” ကို ဘုေသာ ဟု ဖြင့္၏။ ဘုေသာ ၏ အနက္ က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဟု ျဖစ္၏။ သာမန္သိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္သိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဇာနည္ဆိုတာ အေၾကာင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္၊ အမွား၊ အမွန္ ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ သိသူ ျဖစ္၏။ သူမ်ားတကာထက္ပိုၿပီးသိ၏။ သူူမ်ား တကာထက္ပိုသိသျဖင့္ ေကာင္းျမတ္မွန္ကန္ေသာအလုပ္ကို သူမ်ားတကာထက္ ပို၍လုပ္၏။

ဘုရားရွင္ က ပညာ သတၱ - ပညာ ဓား၊ ပညာ ၀ုဓ - ပညာလက္နက္ဟု ပညာကို ဓားတို႔၊ လက္နက္တို႔ႏွင့္ တင္စားထား၏။ ဓားဆိုတာ လွီးဖို႔၊ ျဖတ္ဖို႔၊ သတ္ဖို႔ ျဖစ္၏။ လက္နက္ဆိုတာလည္း ႐ုိက္ဖို႔၊ သတ္ဖို႔ ပင္ ျဖစ္၏။ ပညာတည္းဟူေသာ အသိဉာဏ္ဓားလက္နက္တို႔ျဖင့္ ငါ၊ ငါ့ဟာ၊ ငါ့ ဥစၥာ၊ ငါ့ နီးစပ္ရာ၊ ငါ့ အသိုင္း အ၀ိုင္းဟု ခံယူထားေသာ အတၱကိုလွီးရမည္၊ ျဖတ္ရမည္၊ သတ္ရမည္၊ ႏွိမ္နင္းရမည္၊ အတၱကို လွီးႏိုင္၊ ျဖတ္ႏိုင္၊ သတ္ႏိုင္၊ ခြာႏိုင္၊ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေလ ပရအတြက္၊ ပရေကာင္းက်ိဳးကို ပိုၿပီးျပဳႏိုင္ေလ၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေလ ျဖစ္၏။ အမွန္ကလည္း အာဇာနည္ဆိုတာ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ကြက္ ပရဟိတအမ်ားေကာင္းက်ိဳးကို သူမတူစြာ ထူးထူးကဲကဲ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္၏။
.
ပညာပါရမီပါလာသျဖင့္ အသိဉာဏ္ပညာႀကီးမားေသာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္သိသျဖင့္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ႀကိဳးစားၾက၏။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အလုပ္လုပ္ၾက၏။ ထိုသို႔ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးစားအလုပ္လုပ္ၾကသျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေအာင္ျမင္ၿပီးအမ်ား၏အၾကည္ညိဳခံ၊ အကိုးကြယ္ခံ၊ အျမတ္ႏိုးခံ၊ အေလးစားခံ ထူးျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ရစ္ၾက၏။
.
သာသနာေရးဘက္ကၾကည့္လွ်င္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အမရပူရမဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ဘုရား၊ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးတို႔သည္ အမ်ားတကာထက္ ထူးကဲေသာ ပညာပါရမီ ရွင္၊ ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားျဖစ္သျဖင္ ့ဆိုင္ရာသာသနာအလုပ္ေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္သြားေတာ္မူၾကေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္သာသနအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ရစ္ ၏။ အာဇာနည္ဟူသည္ လူျမင္ေကာင္း႐ံု၊ လူၾကားေကာင္း႐ံု၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈကို အေလးဂ႐ုျပဳ၍ ဟန္ျပအလုပ္လုပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တို႔ႏွင့္ မတန္မရာေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္သည္။
.
ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္ကို ျပန္ေကာက္လွ်င္ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ကုိယ္က်င့္သီလျပည့္စံုရမည္။ ကိုယ့္က်င့္တရားေကာင္းရမည္။ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ေက်ာက္စာတုိင္ကဲ့သို႔ၿမဲခုိင္ရမည္။ တရားမွ်တရမည္။ ဘက္လိုက္မႈကင္းရမည္။ အဂတိတရား ကင္းရွင္းရမည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစသည့္အစြန္းမ်ားမထြက္ေစရ၊ အနစ္နာခံႏိုင္ရမည္။ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ႏိုင္ရမည္။ အတၱကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ရမည္။ ပရကိုဦးစားေပး ရမည္။ အာဇာနည္တို႔၏ အဓိကအခ်က္သည္ အနစ္နာခံႏိုင္ျခင္း၊ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္း၊ ပရကိုဦးစားေပးျခင္းျဖစ္၏။ ဒါကပထမ အခ်က္ ျဖစ္သည္။
.
ဒုတိယအခ်က္က ၀ီရိယေကာင္းရမည္။ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ထားရွိၿပီး ထိုပန္းတုိင္ကို မေရာက္မခ်င္း၊ မျဖစ္မခ်င္း၊ မရမေန ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ တတိယအခ်က္က အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ျပည့္စံုရမည္။ တတ္ရမည္၊ သိရမည္၊ ဗဟုသုတႂကြယ္ရမည္၊ အျမင္က်ယ္ရမည္၊ စာေပဗဟုသုတလိုက္စားရမည္၊ စာဖတ္အားေကာင္းရမည္၊ ပညာဟူသည္ အမွန္တရားကို သိ၍အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးသည္။ အမွန္တရားကို တန္ဖိုးထားသည္။ အမွန္ႏွင့္အမွားဟူသည္ ၾကားေန၀ါဒမရွိ၊ ၾကားေန၍ မရ၊ တစ္ဖက္ ဖက္သာနင္းရမည္။ အာဇာနည္သည္ အမွန္တရားဘက္၌သာေျခစံုရပ္ထားသည္။
.
မိမိလုပ္ရပ္တိုင္းသည္ အမွန္တရားႏွင့္ညီၫြတ္ရမည္။ အမွန္တရားေဘာင္အတြင္းမွာပဲ ရွိရမည္။ မိမိအျမတ္ႏိုးဆံုးအရာသည္ အမွန္ တရားသာ ျဖစ္ရမည္။ မိမိသိုမွီးစုေဆာင္းေနေသာ အရာသည္ အမွန္တရားသာျဖစ္သည္။ အမွန္တရားအတြက္ဆုိလွ်င္ အသက္စေတး ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ ဒါမွအာဇာနည္မည္သည္။]* လို႔ အရွင္သံ၀ရာ လကၤာရ ( ဓမၼပိယ ဆရာေတာ္ ) ရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္အရ သိရပါတယ္။
.
[ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္တုန္းက ရမၼဝတီဆိုတဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ကို ဘုရားရွင္နဲ႔ ေနာက္ပါ သံဃာေတာ္ ေလးသိန္းတုိ႔ကၾကြလာဖုိ႔ရွိတဲ့အခါ အဲဒီလိုၾကြလာမယ့္ လမ္းမၾကီးကိုျပဳျပင္ၾကပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဈန္ရ ရေသ့တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဘုရားေလာင္းသုေမဓါရွင္ရေသ့က သူ႔အေနနဲ႔လည္း ဒီလိုလမ္းျပဳျပင္တဲ့ေနရာမွာ ပါဝင္ျပီး ကုသိုလ္ယူခ်င္တယ္လုိ႔ ဆိုတဲ့အတြက္ အဲဒီလမ္းတစ္ေနရာမွာရွိေနတဲ့ ဘယ္သူမွျပဳျပင္ဖို႔ ေသေသခ်ာခ်ာမစြမ္းႏိုင္တဲ့ ဗြက္အထူဆံုးေနရာၾကီးကို တာဝန္ေပးလုိက္ၾကတယ္။
.
အဲဒီလိုနဲ႔ ဘုရားရွင္မလာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာလမ္းကိုျပဳျပင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ တကယ္တမ္းဘုရားရွင္နဲ႔ ေနာက္လိုက္သံဃာေလးသိန္းတို႔ ၾကြခ်ီလာတဲ့အခါမွာေတာ့ သုေမဓါရွင္ရေသ့တာဝန္ယူျပဳျပင္ေနတဲ့ေနရာက ဗြက္ထူတဲ့အပိုင္းအျခားဟာ ျပဳျပင္ျပီးစီးဖို႔ ခႏၶာကိုယ္တလ်ားစာေလာက္က်န္ေနေသးသတဲ့။ အဲဒီအခါမွာ သုေမဓါရေသ့ဟာ "ငါတာဝန္ယူထားတဲ့အပိုင္း မၿပီးစီးတဲ့အတြက္ေတာ့ ဘုရားရွင္ခရီးစဥ္ လစ္ဟင္းမႈမရွိေစရဘူး" ဆိုၿပီး က်န္ေနတဲ့တလ်ားစာ ေပၚမွာ မိမိရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ကိုအလ်ားလိုက္ခင္းျပီး ဘုရားရွင္ကို နင္းေလွ်ာက္ျဖတ္သန္းေစခဲ့တယ္။
.
အဲဒီလိုအျပဳအမူကိုေတြ႕ျမင္ရသူအေပါင္းက “အာဇာေနေယ်ာ = အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ေတြ႕ျမင္ရခဲသူပါတကား” လို႔ ဝိုင္းဝန္းအသိအမွတ္ျပဳၾကသတဲ့။ အဲဒီလို မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုခင္းျပီး လမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳဖို႔ ကုသိုလ္ယူခဲ့တဲ့ သုေမဓါရွင္ရေသ့ကို ဒီပကၤရဘုရားရွင္ဟာ ဘုရားေလာင္းအျဖစ္ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူခဲ့တယ္။
.
“အာဇာေနယ်” ဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာေတြ႕ရဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အာဇာနည္ဆိုတာ ေနရာေဒသတိုင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္၊ ရွိႏိုင္၊ ေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။
.
အာဇာနည္လို႔သတ္မွတ္ရာမွာ သူရဲ႕စြန္႔လႊတ္ႏိုင္စြမ္းအရ အဆင့္အတန္း (၅) မ်ဳိးေလာက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(၁) ဓနပရိစၥာဂ= တို္ုင္းက်ဳိး၊ ျပည္က်ဳိး၊ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ရာထူးအာဏာေတြကို မငဲ့မကြက္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သူ။
.
(၂) ပုတၱပရိစၥာဂ= သားသမီး အတြယ္အတာတို႔ကို အလားတူစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သူ။
.
(၃) ဘရိယပရိစၥာဂ = ဇနီး,ခင္ပြန္း အတြယ္အတာအထိ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သူ
.
(၄) အဂၤပရိစၥာဂ= မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာ၊ အဂၤါေျခ၊ လက္တို႔အထိစြန္႔ႏိုင္သူ
.
(၅) ဇီဝိတပရိစၥာဂ=ကိုယ္နဲ႔အသက္ကိုပင္ မငဲ့မကြက္ ရက္ရက္စက္စက္ စြန္႔ႏိုင္တဲ့သူ
.
အဲဒီလို အမ်ိဳးအစား (၅) မ်ိဳးခြဲျခား သတ္မွတ္ထားတဲ့အထဲမွာ “ဇီဝိတပရစၥာဂ”
ကေတာ့ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အာဇာနည္ပါပဲလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ အသက္ေသတာ မေသတာနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး၊ ပဓာနမထားတာပါပဲ။
.
သုေမဓါရွင္ရေသ့ရဲ႕ ကုသိုလ္ျပဳမႈမွာ တကယ္တမ္း ဘုရားရွင္နဲ႔ ေနာက္ပါ ရဟန္းေလးသိန္းစလံုး သုေမဓါရွင္ရေသ့ခင္းေပးတဲ့ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ေပၚကေနနင္းျပီးၾကြမယ္ဆိုရင္ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ ေၾကမြျပီး အသက္ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ေလာက္တာေပါ့။ ဒါကို ထည့္တြက္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ယူထားတဲ့တာဝန္၊ ေပးထားတဲ့ကတိ ေက်ပြန္ဖို႔သာ ပဓာနထားခဲ့တာေၾကာင့္ “အာဇာနည္” လို႔ ေခၚတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သုေမဓါရွင္ရေသ့အေနနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ခင္းျပီး ကုသိုလ္ျပဳခဲ့ေပမယ့္ ဘုရားရွင္နဲ႔ ေနာက္ပါသံဃာေတာ္ေလးသိန္းက နင္းေလွ်ာက္ျခင္းမျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ အသက္ေတာ့ မေသခဲ့ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အထက္ကေျပာခဲ့သလို အသက္ကိုပဓာနမထားဘဲ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို အသက္စြန္႔လႊတ္ဖို႔အထိရည္ရြယ္ျပီးလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အာဇာနည္ေခၚဆိုထိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
.
ဒီအာဇာနည္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပံုကိုၾကည့္ၿပီး- ဒီပကၤရာဘုရားရွင္က နင္းႂကြေတာ္မမူပါဘူး။
သူ႔အားအစြမ္းဟာ "ႀကိဳးစားရင္ ဘုရားျဖစ္ႏိုင္သူ စင္စစ္"လို႔ သူ႔အရည္အေသြးမွန္ကို သိျမင္ေတာ္မူပါတယ္။
.
အဲဒါေၾကာင့္ ဒီပကၤရဘုရားရွင္က သုေမဓါရွင္ရေသ့ကိုမိန္႔ေတာ္မူတယ္။
.
ဘုရားရွင္က သုေမဓါရွင္ရေသ့ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ (၂) မ်ိဳး ေပးတယ္။

(၁) တစ္ကိုယ္စာလြတ္ေျမာက္မႈကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ငါဘုရားအေနနဲ႔ ဂါထာဝက္(အကၡရာ ၁၆လံုး) ေလာက္ ေဟာညႊန္ေပးရံုနဲ႔ သင္ဟာ အာသေဝါကုန္ခမ္းတဲ့ ရဟႏၱာအျဖစ္နဲ႔ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္မယ္။
(၂) ငါဘုရားတို႔ လာရာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း စြမ္းစြမ္းတမံအားထုတ္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငါဘုရားလိုပဲ သတၱဝါေတြကို ဒုကၡကေနကယ္တင္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ “သေဗၺညဳ” ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္မယ္.. လို႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးျပီး ရခ်င္တဲ့အျဖစ္ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေစခဲ့ပါတယ္။
.
အဲဒီအခါမွာ သုေမဓါရွင္ရေသ့က “သတၱဝါအမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အျမင့္ဆံုးအထိ ကယ္တင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ေယာက္်ားေကာင္းျဖစ္လ်က္နဲ႔ တစ္ကိုယ္တည္းနိဗၺာန္ကိုသြားလို႔ ဘာအက်ိဳးထူးမွာလဲ” ဆိုျပီး ဒုတိယလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲတယ္။ အသိဥာဏ္ၾကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေတာင္ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ အတုမရွိခ်မ္းသာၾကီးျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကိုေတာင္ ျငင္းပယ္ခဲ့တာလည္း “အာဇာနည္”ပါပဲ။ တကယ္ရျပီးမွ စြန္႔တာမဟုတ္ဘဲ ရႏိုင္ခြင့္ကိုသာ ျငင္းပယ္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ “စြန္႔ျခင္းၾကီး” စာရင္းထဲေတာ့ အသြင္းမခံရဘူးေပါ့။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အာဇာနည္ ဆိုတာ အသက္ေသျခင္း ၊ မေသျခင္းနဲ႔ မသက္ဆိုင္သလို ၊ အသက္အရြယ္ၾကီးျခင္း ၊ မၾကီးျခင္းနဲ႔ မသက္ဆိုင္ပါဘူး။ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သူမွန္သမွ် အာဇာနည္ျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။ ]*
.
လူမႈဝန္းက်င္မွာသိရွိထားတာကေတာ့ အာဇာနည္ဆိုတာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသက္ေပးလိုက္ရသူလုိ႔ လြဲမွားသိရွိေနၾကတာအမ်ားအျပားပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အသက္ေသမွ အာဇာနည္ျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔လုပ္ရပ္အေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံစြမ္းေဆာင္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးေတြ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့တာဟာ အာဇာနည္တစ္ဦးရဲ႕ လုပ္ရပ္ပါပဲ။
.
အဲဒီေတာ့ အာဇာနည္လို႔ ေခၚဆိုထိုက္တဲ့သူဆိုတာ လက္ရွိလူမႈဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလို႔ ထင္ျမင္မိပါသလဲ။ က်ဆံုးသြားမွ ၊ အသက္ေသသြားမွ အာဇာနည္ရယ္လုိ႔ ေခၚတြင္ထိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အသက္မေသေသးေပမယ့္လည္း လက္ရွိမွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရွ႕တန္းကေန မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျပီး ၊ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊ အႏၱရာယ္ေတြ၊ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြရွိေနေပမယ့္လည္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ေဖာက္ထြက္စြမ္းေဆာင္ခဲ့သူတိုင္းကို “အာဇာနည္” လို႔ေခၚဆိုထိုက္ပါေၾကာင္း…။
.
ေက်ာ္ညိဳေသြး
=========================================

|ေအာက္ေျခမွတ္စု|
* ျပထားျပီး [ ] ျဖင့္ခတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ကိုးကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္၊ယူငင္ သံုးစြဲထားေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။
------------------------------------------------------------------------------------
|ကိုးကားခ်က္မ်ား|
၁။ “ဓမၼေဘရီအရွင္ဝီရိယ(ေတာင္စြန္း)” ၏ ၾသဝါဒမ်ား
၂။ အရွင္ သံ၀ရာ လကၤာရ ( ဓမၼပိယ ဆရာေတာ္ ) ၏ ၾသဝါဒမ်ား
--------------------------------------------------------------------------------------

|ရည္ညြန္းစာမ်က္ႏွာႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္း|
၁။ http://blog.moemaka.com
၂။ http://ahchitsone.blogspot.com
၃။ http://amayeainn.blogspot.com
၄။ http://www.simon-vlog.com
၆။ ဦးဟုတ္စိန္ - ပါဠိ - ျမန္မာ အဘိဓာန္
=========================================