ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ၾကည္ႏူးရိပ္(၂)


ၾကည္ႏူးရိပ္(၂)


ေမ့အခ်စ္ေတြကို ေမာင္ကေလ လက္လွမ္း
မပ်က္ပန္းအၾကင္နာေတြ ပိုက္ေထြး
အၾကိဳက္ေသြးတူသမို႕ပါေလ
တို႕ကမၻာေလ လန္းဆန္း
အနမ္း ပန္းျဖာေ၀။

ပန္းလမ္းခင္းမယ္ကြယ္
အနမ္းပန္းခ်င္း ဖလွယ္လို႔
အလြမ္းတမ္းခ်င္းျပယ္ေလွ်ာ႔တဲ႔ အခါမယ္
ဘာသာငယ္ အေဆြးရက္ျပဳန္းလို႔
အခါခါကြယ္ ကေလးမက္မဆံုးနဲ႔
သက္ဆံုးတာ အမွ်င္တန္းဖို႔
ရင္ခြင္လမ္း တန္းပါေစ။

ေျဖမေျပ ေမတၱာ ၾကိဳးေတြ ေႏွာင္တည္း
ေဆာင္ျမဲထားသစၥာေတြ တိုးကာ
အမ်ိဳးသဟာအေဆြေတြၾကား
မညိွဳးပါေငြေတြပြား
အေနအထား ေျပာင္ေယာင္
အေျခတအားေနာင္ၾကီးေစမေပါ့
အေကာင္ၾကီးစီးပြားေတြေ၀ျဖိဳး
ေရႊမိုးေတြရြာ။

ေ၀ျဖာေပါ့အေပ်ာ္ေတြ
ေႏြမလာေတာ့ အေမာ္ေတြနဲ႕
ေမရဲ႕အနားမွာ
ေျခြတဲ့စကားဟာ ႏူးည့ံျခင္းေတြနဲ႕
ဒူးနန္႕ရင္း ဖူးသန္႕သန္႕ႏႈတ္ခမ္းလႊာကို
အနမ္းကဗ်ာ အသံမဲ့ေတးေတြၾကား
ေထြးထားမယ့္အခါ။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

အားက်ေတာ္မူပါ၏ ..

ကဗ်ာေလး ႏွစ္၂သက္၂ ဖတ္သြားပါတယ္။