ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ခ်စ္ေသာ ဧရာ၀တီ

ခ်စ္ေသာ ဧရာ၀တီ
ဧရာ၀တီတဲ႔
ေႏြရာသီရဲ႕ကဗ်ာ
ေ၀ဒနာ မေပးၾကပါနဲ႔။


ေႏြအခါ..
ေလအလာမွာ
ဧရာရဲ႕ ရနံ႔ သင္းပ်ံပါေစ။


ရွင္းသန္႔ကာ ေနတဲ႔ ျမစ္
လင္းဖန္႔၀ါ ေ၀တဲ႔ အႏွစ္မို႔
ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွည္ပါေစ။


ကေမၻ ကမၻာ ေတြတိုင္
အေမြ ျမန္မာတို႔ ထိန္းဖို႔ရာ
ဧရာရဲ႕ ေရစင္ေတး နဲ႔
ေႏြ၀င္ေတးဆိုခဲ႔။


ေမခင္ေလးပ်ိဳသဖြယ္
အလို...ဘယ္ အျမင္ေတြလွေစဖို႔
သေကၤတ ရင္ႏွစ္မႊာကို
ဟင္..အသာမခြဲပါနဲ႔။


အျမင္မွာ အစဥ္သာလွေစမယ္႔
အသြင္မွာ အၾကင္နာက မေသြတဲ႔
အႏွစ္ၾကာ ခ်စ္ဆံုစည္းရာကို
အျပစ္ရွာ ထစ္ကာမခြဲပါနဲ႔
သစၥာလည္းထား။ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

သိပ္ေကာင္းတဲ႔ကဗ်ာပဲ
ဧရာဝတီကုိေဝဒနာမေပးၾကပါနဲ႔


ေမာင္ဘႀကိဳင္