ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ကမၻာလဆန္း ၁ ရက္ ေန႔ (၁)

ကမၻာလဆန္း ၁ ရက္ ေန႔  (၁)

လူေတြစကားမေျပာတဲ႔တဲ႔ ေခတ္ေတြ၊ လူေတြ ဘာဘာညာညာမသိတဲ႔ အသံနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ႔ေခတ္ေတြ ၊
စကားေတြ နဲ႔ဆက္သြယ္တဲ႔ ေခတ္ေတြ ၊ အသံေတြကို မိုင္ေထာင္ခ်ီ ကြာေ၀းေနေတာင္ ၾကားႏိုင္တဲ႔ေခတ္ေတြ ၊
လူေတြ စကားသံေတြအစား အျပဳအမူေတြ နဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ႔ေခတ္ေတြ ၊
ကုန္စည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ တိုက္ရိုက္ဖလွယ္တဲ႔ အေလ႔အက်င္႔ ၊ သြယ္၀ိုက္ ဖလွယ္တဲ႔ေခတ္၊
အဖိုးတန္သတၱဳေတြနဲ႔ ၾကားခံဖလွယ္တဲ႔ေခတ္၊ ဘာမွမရွိတဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ဖလွယ္ႏိုင္တဲ႔ေခတ္၊
အ၀တ္ မ၀တ္တဲ႔ ေခတ္၊၀တ္တဲ႔ ေခတ္ ၊လံုျခံဳစြာ၀တ္တဲ႔ေခတ္၊ နည္းနည္းေဖာ္တဲ႔ ေခတ္ ၊
ဇီးရိုးကြာတားနဲ႔ ဘရာစီယာေခတ္၊
အသီးအရြက္စားတဲ႔ေခတ္၊သားစိမ္းစားတဲ႔ေခတ္၊မီးကင္စားတဲ႔ ေခတ္၊ ျပဳတ္စား/ခ်က္စားတဲ႔ေခတ္၊
ျပဳတ္တာျပန္စားတဲ႔ေခတ္၊ ကင္တာျပန္စားတဲ႔ေခတ္ ၊ အသားစိမ္းျပန္စားတဲ႔ေခတ္
ဟိုဟိုဒီဒီေခါက္ျပီး  တီးတဲ႔ ဆိုသံမပါတဲ႔သီခ်င္း ၊ ေဟးဟား  ေအာ္တဲ႔သီခ်င္း ၊
စကားေျပာသံေတြနဲ႔ခ်ည္း ဆိုတဲ႔သီခ်င္း မယ္လိုဒီနည္းနည္းပါတဲ႔သီခ်င္း ၊ အသံစံုတီး၀ိုင္းေတြနဲ႔ ေအာ္တဲ႔ သီခ်င္း ၊
ႏြဲ႔ေႏွာင္းစြာ ဆိုတဲ႔သီခ်င္း ၊ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္တဲ႔ သီခ်င္း ၊ မပီမသ ေအာ္တဲ႔ သီခ်င္း ၊
စကားသံေတြ ခ်ည္းပဲ ဆိုတဲ႔သီခ်င္း၊ဟိုဟိုဒီဒီေခါက္ျပီး  တီးတဲ႔ ဆိုသံမပါတဲ႔သီခ်င္း ၊ ေဟးဟား  ေအာ္တဲ႔သီခ်င္း
သဘာ၀ကို ထပ္တူမျပဳတဲ႔ ေခတ္ ၊ နံရံမွာ ဟိုဟိုဒီဒီ ထင္ရာျမင္ရာ ျခစ္တဲ႔ေခတ္ ၊
သဘာ၀ကို ထပ္တူျပဳတဲ႔ေခတ္ ၊ ပံုတူဆြဲတဲ႔ေခတ္ ၊ စိတ္ထဲေပၚရာကို အလွ်င္အျမန္ ေဖၚက်ဴးတဲ႔ပန္းခ်ီ၊
အတံုးေတြ အကြက္ေတြ နဲ႔ ဆြဲတဲ႔ပန္းခ်ီ၊ စုတ္ခ်က္အၾကီးအေသးေတြ လိုင္းေတြ နဲ႔ ေရးတဲ႔ပန္းခ်ီ၊
ပန္းခ်ီကားမွာ ဘာမွ မပါတဲ႔ ပန္းခ်ီ၊
အသံပါတဲ႔ကဗ်ာ ၊ အသံေတြ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ကဗ်ာ ၊ အသံေတြ ခ်ိတ္ဆက္တာ ေလွ်ာ႔ပစ္လိုက္တဲ႔ကဗ်ာ၊
စကားေျပာတိုင္းေရးတဲ႔ကဗ်ာ ၊ ဆက္စပ္ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈေတြ ျဖဳတ္ထားတဲ႔ ကဗ်ာ ၊
အိပ္မက္ မက္ေနသလို ကဗ်ာ၊ သဒၵါစည္းကမ္းေတြ ရိုက္ခ်ိဳးပစ္တဲ႔ကဗ်ာ ၊ အဓိပၸါယ္ေတြ ခၽြတ္ခ်ထားတဲ႔ကဗ်ာ၊
အရုပ္နဲ႔ တူတဲ႔ကဗ်ာ၊ သစ္တံုးတစ္ခုလိုကဗ်ာ ၊ ဘာမွ ေရးမထားတဲ႔ကဗ်ာ၊ ေခါင္းစဥ္ပဲပါတဲ႔ကဗ်ာ၊
ေခါင္းစဥ္ေတာင္မပါပဲ ၊ ကဗ်ာေရးသူနာမည္ပဲပါတဲ႔ကဗ်ာ။
ကဗ်ာဆရာက ကဗ်ာလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ လူေတြ စိတ္ထဲမွာ ထင္ဟပ္သြားတဲ႔ ေမွာ္၀င္တဲ႔ကဗ်ာ


ေက်ာ္ညိဳေသြး