ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

၀ဲ

အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱ
ေဘးခ်
နိပ္ဟ၊ အဟုတ္လွ၊ ျဖတ္မရ စြဲ
ပါးစပ္ကလည္း
တတ္သမွ်ပဲကုန္ေအာင္ရြတ္တယ္
အလြတ္ မႊတ္တာပဲ။

ပလြတ္ပလြတ္ အာနဲ႕
ဒရြတ္ဒရြတ္ကဆြဲ
တြတ္တြတ္တာနဲ႔
မလြတ္မကၽြတ္တာလည္းမေျပာနဲ႔။


ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

အြိ(စ္)........ရလိုက္တယ္