ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

က်ဴပင္မ်ား

က်ဴပင္မ်ား

ဖန္ခြက္ထဲ ေရတစ္၀က္ တည္း ရွိတယ္ဆိုေတာ႔
ဖန္ခြက္ထဲ ေရတစ္၀က္ပဲ ရွိတာေပါ႔။
မိန္းမတင္မဟုတ္
ေယာက္်ားမ်ားလည္း ေငြၾကိဳက္တယ္။
အခ်စ္ နဲ႔ ေပါင္မုန္႔ နဲ႔ ဆိုရင္
ေခတ္မွာ
အခ်စ္လည္း ေစ်းၾကီးတယ္။
ေပါင္မုန္႔လည္း ေစ်းၾကီးတယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ပထမဆုံး လာလည္ျခင္းပါ အကုိ
ကဗ်ာေလးက ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။


ခင္လ်က္
ဂၽြန္မုိး

gravatar

ကဗ်ာတိုေလး ႏွစ္သက္မိတယ္ ခင္ဗ် ။