ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

သက္မြန္ျမင္႔ ပိုစတာ
သက္မြန္ျမင္႔ ပိုစတာ

ဟိုတုန္းက သက္မြန္ျမင္႔ ပိုစတာ ဟာ
အိမ္နံရံေပၚမွာ အရင္အတိုင္း
အိမ္ေျမွာင္ေလးေတြဟာ
စကၠဴခ်ပ္ေပၚ တက္ရပ္လို႔
အျမီးကို တဖ်ပ္ဖ်ပ္ လႈပ္တယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ေၾကာင္ကေလးဟာ လန္႔ႏိႈးလာ။
အိမ္ေျမွာင္စုတ္ေတြ ထိုးတယ္
ထရံေပါက္ က ေခ်ာင္းၾကည္႔ေတာ႔
လမင္းၾကီး သာဆဲပဲ။
အဲဒီခဏမွာ ထိုးတဲ႔ စုတ္ဟာ ကိုးခ်က္
အိမ္ေျမွာင္စုတ္ထိုးတာဟာ ကိုးခ်က္ျဖစ္တယ္။
သက္မြန္ျမင္႔ ပံု အသစ္ေလးလိုခ်င္တယ္
စိတ္ထဲဆုေတာင္း။
သစ္ရြက္ေတြ ေၾကြက်ျပီးေတာ႔
နံရံမွာ သက္မြန္ျမင္႔ ပိုစတာဟာ
ေရာက္လို႔လာခဲ႔တယ္။
သက္မြန္ျမင္႔ ပုံဟာ
အိမ္နံရံမွာ အရင္အတိုင္း။


ေက်ာ္ညိဳေသြး