ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

တမ္းတတဲ႔ မိုး

ဧပရယ္
ေႏြအလယ္မို႔၊။
တစ္ကယ္တို႔ႏြမ္းစဥ္၊
အလြမ္းရင္ ကၽြမ္းသမွ်၊
လန္းရဖို႔ ...
တမ္းတလို႔ေမွ်ာ္ရတယ္မိုး...။ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

"တမ္းတတဲ႔ မိုး"

ကဗ်ာေလးဖတ္ၿပီး
ထပ္တူခံစားသြားပါတယ္--