ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ပင္လယ္ေရ

အရိယာေတြမျဖစ္ေတာ႔လည္း
ကိေလသာအခ်စ္ကိုေတာင္႔တမိတာပဲ
အသိေတြမွာ မစစ္လို
အခ်စ္ကို တဏွာလား အႏွစ္လား
ဒါကအျပစ္လား
တဏွာအခ်စ္ကို တစ္ကယ္မယူပဲ
ဘယ္သူလဲ လြန္ဆန္ရဲတာ
အလြန္မွန္အျမဲသာ အသည္းက လိုရင္းရွာၾကည္႔ေတာ႕
ကိုယ္ခ်င္းစာ အသိေတြလည္းေပ်ာက္။

ရဲရဲေတာက္ တဏွာေတြနဲ႔
ငါေလငဲ႕ခ်စ္ဦးမယ္။
အျပစ္ဖံုးေနလည္း အခ်စ္ဆံုးသူ႕ကို
ပစ္မမုန္းဘူး ခ်စ္တယ္
အျပစ္ၾကြယ္ေနတဲ႔ တဏွာအခ်စ္နဲ႔
ကဲ…ဘာျဖစ္သလဲ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

အျပစ္လည္း မဟုတ္ဘူး
အနွစ္လည္း မဟုတ္ဘူး
တဏွာလည္း မဟုတ္ဘူး
ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေနာင္တေတြပဲ

gravatar

သဘာဝဟာ သဘာဝပါ
ကုိထီးေျပာခဲ့တာ မွတ္မိေသးလား

gravatar

သႀကၤန္ေရလို ေအးျမပါေစ
ျမန္မာျပည္သူမ်ား သာယာဝေျပာပါေစ
ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ
ဘဝ နဲ႔ ဆႏၵတထပ္တည္းက်ၾကပါေစ