ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Oh! My Nurse.

oh my nursei got the original image from www.blackplanet.com and i have redesigned it with Adobe photoshop CS3.
နံျပားၾကိဳက္လို႔...
ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တူမယ္ထင္ခဲ႔တာ..။
အိပ္မက္ကလန္႔ႏိုးမွပဲ..
အဲ႔ဒီ႔သီခ်င္းဟာ ဆိုလို႔မရမွန္းသိရတယ္..။
နီကိုရဲနဲ႔ အျပိဳင္လြဲမယ္႔ကၽြန္ေတာ္...။


ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ေဟာဗ်ာ။ ဒီကဗ်ာႀကီးကမွ တကယ္ ေမာ္ဒန္ ကဗ်ာ