ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ဟလုိ

ဟလုိဒီေခါင္းစဥ္ကို ေရးျပီးတာနဲ႔ပဲ
ဟလိုဆိုတဲ႔ အသံကို ၾကားလိုက္ရတယ္။
ဆိုေတာ႔က…
ဘယ္လိုသြားထိသလဲ
ဘယ္ကို သြားထိသလဲ
မသိေတာ႔…
ၾကားလိုက္တဲ႔အတိုင္းပဲ ထားလိုက္ေတာ႔တယ္။
စိတ္မပါပါဘူးကြာ
ကိုယ္႔ အေရြ႕နဲ႔ သူ႔အေရြ႕နဲ႔ မတူတဲ႔အခါ
ဟလို…ဟလို
ၾကားလား …ၾကားလား
ၾကားလား = က်ားလား
ကိုယ္က က်ားလား သူက ၾကားလား
သူက ၾကားလား သူက က်ားလား
ဟလိုဟလို
ဒီလိုနဲ႔…
တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဟလိုဟလို
ဘယ္လို…ဘယ္လို
ဟ…လို။


ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

အဲဒီဟလိုဆုိတဲ႔ အသံကုိျဖည္းျဖည္းေလၾကားခ်င္ေျပာခ်င္တယ္ း)

gravatar

Your concept and issue is pretty good .Try to visit my website too. http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_
gvisoy&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog