ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ျပကၡဒိန္မ်ား


အိတ္အ၀ါေလးထဲမွာ
တိတ္တိတ္ေလးပုန္းေနတဲ႔
လကုန္ရက္ေတြ။
ကမၻာဦးတုန္းက သီခ်င္းက
အခုေတာ႔ သေရာ္စာျဖစ္သြား
ငါ႔အေပၚမွာ မိုးထားတဲ႔
သက္တံေတြမ်ားတယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး