ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Status after divorce (SAD)


Status after divorce (SAD)

အခ်စ္ေတြ ….
ေ၀မွ်လိုက္ရေတာ႔
မုန္႕ေတြလည္း..
တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္စြာစားရတယ္။

ၾကင္နာသူမရွိရင္
သူ႔အတြက္စဥ္းစားစရာလည္းမလို
ဟင္းစားမွာလည္း အခ်င္းမမ်ားပဲ
ထမင္းမ်ားလည္းပို။

အျမဲလိုလို အငိုက္တစ္ေယာက္တည္း
အကဲပို အၾကိဳက္တစ္ေယာက္လည္းမရွိေတာ႔
အျမဲကို ဗိုက္ေမွာက္လည္းေမွာက္
တကတည္းကို လိုက္ေသာက္လည္းေသာက္
ဗိုက္ေခါက္လည္း ေကာက္လို႔ဆြဲမယ္႔သူမရွိ။
အၾကိဳက္ေသာက္လည္း ေရာက္လို႔တြဲမယ္႔သူမရွိ
ေမွာက္လို႔လည္း လဲခ်င္ရာလဲ။

မေၾကာက္လို႔ပဲ မြဲခ်င္ရာမြဲ
ေသာက္လို႔လဲ ဆဲခ်င္ရာဆဲ
ကြဲခ်င္ရာကြဲ
ျမဲခ်င္တာလည္း မျမဲမွေတာ႔
အျမဲအစဥ္သာပဲ
ဆြဲ ထင္ရာဆြဲကိုင္လို႕
လွဲခ်င္ရာလွဲ
ပြဲျမင္ရာထဲလည္း
ကဲ…၀င္ပါဆဲ
ခ်ဲခ်င္တာလည္း အျမဲ။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ေစာက္ရူးပဲ....