ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အို႔၀ို႔ ၀ို

ေန႔လယ္တုန္းက ထမင္းကို အေလာတေကာစားရင္း..
“ငါ.. ထမင္းစားဖို႔ အလုပ္လုပ္ေနတာလား..
အလုပ္လုပ္ဖို႔ ထမင္းစားေနတာလား” .. လို႔ အလန္႔တၾကားေတြးမိလိုက္တယ္..။
အေလာတေကာ စားတယ္ဆိုမွေတာ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ထမင္းစားတာေနမွာေပါ႔ေလ
အလုပ္ကိုအေလာတေကာလုပ္ျပီး ထမင္းစားရင္ေတာ႔
ထမင္းစားဖို႔ အလုပ္လုပ္တာေနမွာေပါ႔။
အလုပ္လုပ္ဖို႔ ထမင္းစားတာလား ၊ ထမင္းစားဖို႔ အလုပ္လုပ္တာလား
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္...
အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ျပီး ၊
ထမင္းလည္းေကာင္းေကာင္းစားဖို႔ေတာ႔ လိုလိမ္႔မယ္။
ထမင္းစားစား ၊ အလုပ္ လုပ္လုပ္လုပ္သမွ်ဟာ စားဖို႔ နဲ႔
စားသမွ်ဟာ လုပ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။
ဒီထက္ပိုျပီး ၊ ထူးျပီး ၊ မူးျပီး ၊ ရူးျပီးေနဖို႔မလို
ယဥ္ေက်းမႈ႕ေတြတိုးတက္လာေတာ႔ ကမၻာဦးကိုသင္ပုန္းေခ်ခ်င္
သင္ပုန္းမေက်ေသးတာေတြကလည္း သင္ပုန္းမေက်။
သင္ပုန္း မေက် တေက်နဲ႔ မို႔ သင္ပုန္းေတြ ရိုက္ခြဲလိုက္စို႔။

ေက်ာ္ညိဳေသြး