ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အိမ္ကေလး

Webpage တစ္ခုတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ
နံရံမွာ ေလးကြက္ၾကား ဆြဲသလို မရဘူး ကိုယ္သိတယ္။
ကိုယ္႔ Site ကေလး စုတ္ခ်ာေနေတာ႔
ဘယ္သူငယ္ခ်င္းမွမလာဘူးေလ။
ဒါက သဘာ၀က်ပါရဲ႕။

ခ်စ္ေရး၊ ၾကိဳက္ေရး၊ လက္တြဲဖို႔အေရး
လင္ခ္႔ေပါင္းစံုခ်ိတ္ဆက္
အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔
နားလည္မႈ႕ ကို high Light ေပးၾကပါစို႔ရယ္။

အိမ္ကေလး တစ္လံုးရဲ႕အဓိပၸါယ္ပီျပင္ဖို႔
ကိုယ္႔ Hosting ကိုယ္မပိုင္လည္း
အငွား Hosting နဲ႔
မယားပ်ိဳခင္ ယဉ္စစေလးကို
ျမင္သမွ် ဘ၀င္က ေအးျမခ်င္ရဲ႕ဟယ္။

ေဘးကအျမင္နဲ႔ ရယ္ လန္းဖို႔ ျမန္မၾကာ
ဘန္နာလွလွမွာ အမွန္သာကဗ်ာလွလွ
ေရးခ်စို႔ကြယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး