ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အာလူးေၾကာ္

အာလူးေၾကာ္

အာလူးေၾကာ္ေရ..နင္႔ကိုငါမေမ႔ဘူး။
ငါဟာသရဲျဖစ္သြားေတာင္ ငါဟာ အာလူးေၾကာ္ကို တမ္းတေနဦးမွာ
ငါတို႔ဟာအာလူးေၾကာ္ေတြ စားခဲ႔ၾကေန႔တိုင္းမွာ
ဘ၀ရဲ႕အမွတ္တရ အာလူးေၾကာ္မ်ားစြာ
အာလူးေၾကာ္ကိုငါတို႔ဟာ ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ စားခဲ႔ၾက
စားခဲ႔ျပီးစားေနဆဲ စားလတၱံေသာ အာလူးေၾကာ္မ်ားစြာဟာ
ဘ၀ထဲမွာတိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မသြား
သမိုင္းမွာအာလူးေၾကာ္မ်ားစြာ ထင္က်န္ရစ္ခဲ႔ၾက
အာလူးမ်ားရဲ႕ ေကာင္းခ်ီးေပးရာ အာလူးေၾကာ္မ်ားစြာ
အာလူးေၾကာ္ေရ..
ငါ႔အသက္နဲ႔ ထပ္တူ ခ်စ္ခဲ႔ရေသာ အာလူးေၾကာ္ေရ…
ေန႔တိုင္းအခ်ိန္တိုင္း
စားပြဲေတြေပၚက အာလူးေၾကာ္မ်ားဟာ
ငါ႔ကိုသူရဲေကာင္းဆန္ေစ ခဲ႔ျပီ။
ဘ၀ရဲ႕ အားမာန္ အတြက္ အာလူးေၾကာ္မ်ား ငါစားခဲ႔
တခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ႔ငါဟာ အာလူးေၾကာ္စားသူျဖစ္ေၾကာင္း ရဲ၀ံ႔စြာ ၀င္႔ၾကြား
အာလူးေၾကာ္မ်ားနဲ႔ ေႏြဦးကို တန္ဆာဆင္မယ္။
အာလူးေၾကာ္မ်ားအတြက္ ေတး တို႔ကို သီက်ဴးေရးဖြဲ႔မယ္။
အာလူးေၾကာ္စားသူမ်ားေကာင္းခ်ီးေပးပါေလ။
အာလူးေၾကာ္ေရ နင္႔ကို ငါမေမ႔ဘူး။
ေတာင္တန္းမ်ားဆီက ေလေျပေတြ နိမ္႔ဆင္းလာတဲ႔အခါ
ငါဟာအာလူးေၾကာ္ ကို စားျဖစ္ခဲ႔ျပီ။
ေဆာင္းႏွင္းမိုး တို႔ ေၾကကြဲစြာ ေအာ္ဟစ္လိုက္တဲ႔ အခါ
ငါဟာအာလူးေၾကာ္ စားခဲ႔ျပီ။
စစ္ပြဲေတြရပ္ျပီးအာလူးေၾကာ္မ်ားကို စားၾကပါ။
အယူ၀ါဒေတြ ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး အာလူးေၾကာ္မ်ား ကို စားၾကပါ။
ခက္ထန္ေနတဲ႔ မ်က္၀န္းေတြ မွာ လိပ္ျပာေတြဟာ
သံေတာင္ပံေတြ တခတ္ခတ္နဲ႔။
အာလူးေၾကာ္အတြက္ နဲ႔ေတာ႔ သင္တို႔ ရန္မျဖစ္ၾကပါနဲ႔။
အာလူးေၾကာ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကြင္းမဲ႔ လက္ေဆာင္မြန္သာျဖစ္တယ္။
သင္တို႔စားသံုးဖုိ႔ အသင္႔စား အာလူးေၾကာ္မ်ားစြာ
ဒီကမၻာေပၚမွာရွိပါတယ္။
အားလံုးပဲအာလူးေၾကာ္စားၾကပါ။

ေက်ာ္ညိဳေသြး