ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Centuries

rc1rc2

gravatar

ေမာင္မ်ိဳးလုိေျပာရမယ္ပ
သိပ္ေတာ့နားမလည္ဘူး။ဒါေပမယ့္ Creativity ကုိေတာ့ ေလးစားသြားျပီ။

ခင္မင္လ်က္
မွန္