ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ေဖေဖာ္၀ါရီ ဆယ္႔ေလး
"ေဖေဖာ္၀ါရီ ဆယ္ေလး"

ဘယ္...
ငါေပ်ာ္တြဲျပီး အီေနတဲ႔
ငါတန္ဖိုးမထားတဲ႔ အေပါစားမိန္းမကိုမ်ား
ေခ်ာ႔ကလက္၀ယ္ေပးရမလဲလို႔ ေတြးေနတယ္။

သူကလည္းေပ်ာ္ေနမယ္
ငါကလည္းေလွာ္ေနမယ္
သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေတြနမ္းလို႔
မင္းကိုငါလြမ္းေနပါ႔မယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ထဲက အေၾကာင္းေတြ ဖြင္႔ခ်လိုက္ရတာ ေပါ့သြားတာပဲေလ။