ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ကိုဂစ္တာဟုေခၚသည္။


ကိုဂစ္တာ
ဘိလပ္လိုေတာ႔ မစၥတာဂစ္တာ
ကိုဂစ္တာလို႔ အေခၚခံခ်င္လို႔ ေပးထားတဲ႔နာမည္
ကိုဂစ္တာ။
အဖ်ားဆြတ္ေခၚတာမဟုတ္တဲ႔ နာမည္က ကိုဂစ္တာ
နာမည္အျပည္႔အစံုကိုက ကိုဂစ္တာ
ကိုကိုဂစ္တာမဟုတ္တဲ႔ ကိုဂစ္တာ
အသက္ကလည္း 20 ေက်ာ္တာ အေတာ္ေလးၾကာတဲ႔
ကိုဂစ္တာ။
မပ်က္ေသး အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္လည္း
ဦးဂစ္တာ မျဖစ္ခ်င္တဲ႔ ကိုဂစ္တာ။
ဂစ္တာေရွ႕မွာ "ကို" ကလြဲျပီး ဘာမွမပါတဲ႔ ကိုဂစ္တာ
ဂစ္တာ မတီးတဲ႔ ကိုဂစ္တာ။
ခ်စ္တတ္တဲ႔ ကိုဂစ္တာ
ကိုဂစ္တာ
စိတ္တိုတတ္တဲ႔ ကိုဂစ္တာ
ကို+ဂစ္+တာ = ကိုဂစ္တာ
KO + Guiter = Ko Guiter
Mr. + Guiter = ကိုဂစ္တာ (or) Mr.Guiter.

www.mrguiter.co.cc က ကိုဂစ္တာ။
My Name is just "Ko Guiter".
ေလးစားစြာျဖင္႔....
ကိုဂစ္တာ။ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

လာေခၚပါတယ္ ကိုဂစ္တာ

gravatar

ေၾကာင္လိုက္တဲ့ အကို ဂစ္တာ :P

gravatar

ကို... ဂစ္ ဂစ္ ဂစ္ ဂစ္... တာ

gravatar

ကို..... ဂစ္...... တာ...... {အက္ကိုးသံ}