ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ဒီလို ဒီလို ေဟ႔ ဒီလို ဒီလိုဟလက္ခုပ္တီးမယ္႔သူလည္းေပါတယ္ Yo

လက္၀ါးရိုက္မယ္႔သူလည္းေပါတယ္ Yo

အခၽြန္နဲ႔မမယ္၊ ေလွာ္မယ္၊ ေညွာ္မယ္၊ ေပ်ာ္တယ္ေဟ႔ကြယ္

ေရာ္….ဟယ္ ဓေလ႔လည္းထြန္းေန ယြန္းေန တြန္းေန ခဲ႔ေလ

အစြန္းေတြ အထင္းေတြ အတင္းေတြ ဗ်င္းေန

ခပ္နာနာပဲ ညွင္းေလ ၊ အစင္းေတြ ထင္းေနရင္းေလ ေ၀…။

ဟ…

ရိုးရိုးသားသားေရးတဲ႔ ကဗ်ာလည္း အဓိပၸါယ္အရင္းေတြ ေရထဲေမ်ာေန

ေျပာေန၊ ေဖာေန၊ သေဘာေတြကလည္းေရထဲေမ်ာေန

မေနာေတြ မေခ်ာေပ အေသာေတြ အေထ႔ေတြ ေျမ႕ေနေတာ႔လည္း

ေန႔ေတြညေတြ ေလထဲေမ်ာ ေဟ…။

မေသြပဲ အေလလည္း မေၾကြပဲ ေမလည္းမေၾကတဲ႔ သေဘာကိုေရာက္

ေခ်လည္းမေၾကပဲ ေလကြယ္ ေ၀တယ္ အရွည္ပဲ သေဘာကိုမေပါက္

အေျပာကို ေပါက္တာ မေခ်ာ ေဟာ…ဂုဏ္ေမာက္တာ အထင္ေတြယိမ္းလို႔

အျမင္ေတြ ပိန္းလိုက္တာလည္း ေတာအကုန္ေရာက္။

ေနာက္တစ္ခါလည္းမေရးနဲ႔ မေနာက္ပါနဲ႔ကေလးရဲ႕

ေၾကာက္ပါေသးရဲ႕ ေခါက္ကာ ေကြးမယ္႔ “အေနာက္” ကဗ်ာေလးရဲ႕ သခင္။

ပ်က္ကာေဆြးမယ္ခက္ပါတယ္ဟယ္

အနက္ ရွာမေတြးပဲ ရွက္စရာကြယ္

မနက္မွာ ေရးတဲ႔ Rap ကဗ်ာရယ္။ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ေကာင္းလိုက္တဲ႔သီခ်င္းဗ်ာ...