ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ခ်စ္တယ္

မင္းဗိုက္ထဲကေန ထြက္လာျပီး
မင္းကို "ေမေမ" လို႔ေခၚခ်င္တယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ခ်စ္တာကလဲ တညိဳးၾကီးပါလား... အေမလိုခ်စ္ခ်င္တာလား...
ဒီလိုဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကို ခုေမြးထားတဲ့အေမကို အေမ မေတာ္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေပါက္ေနတာေပါ့...
စာေရးသူကဘာကို ဆိုလိုလဲေတာ့မသိဘူး... ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေခါင္းထဲေရာက္လာတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပတာေနာ္... မွားသြားရင္လဲ ေဆာ္တီး...