ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

"နံျပား"

အမွန္စားမယ္ဆို
နံျပားသာကမွ
အာဟာရျပည္႔၀တယ္ေလ
ငါကေမ႔မရ မပယ္ထား
ပကာသန မေတြ႕ရ တစ္ကယ္ရွား

တစ္ကယ္စားမယ္ဆို
အလြယ္သားမခက္လွ
မက္စရာ႔နံျပား။

မနက္အလွအမွန္စားဖြယ္
ခံစားဖြယ္တစ္ပါး
သန္လွမယ္အားရွိတယ္မို႔
အမ်ားသိတယ္ တုိ႔ဆီမွာ။

ဗ်ိဳ႕မအီပါ
အဆီမပါတဲ႔ နံျပားရယ္
တစ္အားရယ္ကို
မမွားတယ္ဆို
အိုအဟုတ္ မေစာင္႔ရတဲ႔အစား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတာင္႔တတဲ႔ နံျပား ။ ။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ပဲျပဳတ္နံျပား စားခ်င္တယ္...

gravatar

ဗို္လ္ခ်ဳပ္ကိုလည္းခ်စ္တယ္။ ကဗ်ာကိုလည္းခ်စ္တယ္။ နံျပားကိုလည္းခ်စ္တယ္။ ကဗ်ာဆရာကေတာ့ အေၾကာမတည့္ပါ။ :) :) :)

gravatar

နံၿပား စားခ်င္သြားတယ္။

ကဗ်ာေလးက ေဟာ့ေရွာ့ပဲ .....ဗ်ိဳ႔

ဘာတဲ့.....ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္တဲ့ နံၿပား.....ၾကိဳက္၏ ။

ေလးစားစြာၿဖင့္
ဂ်စ္တူးေလး

gravatar

နံပါးကို ဖြဲ႔သြားတာ ေကာင္းလုိက္တာ ကိုေက်ာ္ညိဳေသြးေရ။ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတာင္႔တတဲ႔ နံျပား” ဆိုေတာ့ ကဗ်ာက ပိုလွသြားတယ္။

gravatar

စကာၤပူမွာ နံျပားရွားလို႔ လြမ္းေနတာ... ပိုလြမ္းသြားျပီ...
ပဲျပဳတ္နံျပား... မလိုင္နံျပား... နံျပားေထာပတ္သုတ္... ေလာေလာဆယ္ အဲဒိ ၃မ်ိဳးစားခ်င္ေနတယ္...

gravatar

နံျပားနဲ. ဆိပ္ဆြပ္ျပဳတ္ ႀကိဳက္တယ္။