ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အန္းတစ္ခ္

တစ္ခါတစ္ေလ အေပ်ာ္ကဗ်ာလည္း ေရးလို႔ေရး
ငါေလ အေဖာ္သဟာလည္း ေတြးလို႔ေတြး
မၾကာေပ ေၾကာ္ျငာလည္းေပးလို႔ေပး။

မလာေပ မေတာ္တာလည္း ေ၀းလို႔ေ၀း
အ၀ါရည္ ေဖ်ာ္ကာလည္း ေတးတို႔ေသြး
ဗလာအေျခ ေတာ္ရာပဲ ေဆြးလို႔ေဆြး။

အနာေတြ အေညွာ္မွာလည္း ေမွးလို႔ေမွး
ခြာေလ…အေပ်ာ္ဟာလည္း ေျပးလို႔ေျပး
ငါေခြ…အေတာ္သာပဲ ေသြးတို႔ေအး။

လာသေလ…ေဘာ္ဒါလည္း ကေလးတို႔ေမြး
ကဗ်ာေတြ ေပၚလာလည္း အေဆြးတို႔ေရး
ၾကာေန အေဖာ္ကညာလည္း ေမြးဖို႔ေ၀း။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

အေဖာ္ကညာေလး ေမြးလာမွာပါ ... မပူပါနဲ႔ ... း))

ကဗ်ာပံုစံက အဆန္းေလးပဲဗ် ...
မိုက္တယ္ ...

ညလင္းအိမ္

gravatar

္ျမာေပြ အေပ်ာ္ရွာကဲ ေၾကးကိုေမး
တခါတေလ ေအာ္ဒါလည္း ေပးလိုေပး

းဝ)

(ကာရန္လွလို႕ ဆက္စပ္သြားတာ။ စိတ္မဆိုးေၾကး)