ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

peace and pretty

may

mayb

mayc


maydMy Creation
Hand Drawing & Retouched By Using Photoshop CS3

gravatar

ပုံတူလားေတာ့မသိ၊ မ်က္လုံးႏွင့္ ပါးစပ္မွာပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွတရားကုိရွာေဖြသြားတယ္၊

gravatar

FB ေပၚမွာလည္း ဒါပဲေခတ္စားေနတယ္။ အခုလာၾကည့္ေတာ့လည္း ဒါပဲ။ ဟဲဟဲ ေမးေတာ့ပါဘူး ဘာလို႔လဲဆိုတာ။ :P