ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ညီမေလး

စိမ္းရက္စက္သူက စိမ္းရက္စက္တာကို
ဘိန္းလက္နက္ျဖဴမွ မတိမ္းဆက္မက္သူလို
မလုပ္နဲ႔ေတာ႔ ညီမေလး။

ေတြးတတ္သင္႔သေလာက္လည္း
ေတြးတတ္ခဲ႔ျပီးျပီ။
ေပးဆပ္သင္႔သေလာက္လည္း
ေပးဆပ္ခဲ႔ျပီးျပီ
ေရြးတတ္ေအာင္ ေရြးေပေတာ႔ကြယ္။

အခ်စ္ျပိဳင္မယ္ဆို မင္းႏိုင္ခဲ႔တယ္
မစစ္ႏိုင္တဲ႔ အခ်စ္တိုင္ေတြကို ခ်ိဳးခဲ႔ေတာ႔
ေနာက္ထပ္လည္း မဆိုးနဲ႔ေတာ႔ ညီမေလး။

မင္းအလွ နဲ႔ မင္းပညာ
မင္းဘ၀ နဲ႔ မင္းၾကင္ရာ
မင္းထင္တာေတြထက္
မင္းျမင္လာတဲ႔အခါ…
အဲဒီ႔အစစ္ေတြကို ပစ္ကာ မျငင္းခ်င္ပါနဲ႔။

ေတြးတတ္သင္႔သေလာက္လည္း
ေတြးတတ္ခဲ႔ျပီးျပီ။
ေပးဆပ္သင္႔သေလာက္လည္း
ေပးဆပ္ခဲ႔ျပီးျပီ
ေရြးတတ္ေအာင္ ေရြးေပေတာ႔ ညီမေလး

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ဒီလက္ခ်ာေလး အေတာ္ေကာင္းသဗ်ိဳ႕။ ညီမေလးေတြကို ျဖန္႔လိုက္မွနဲ႔ တူတယ္။ :)

gravatar

ဒီလို မ်ိဳးေလးေတြ မဖတ္ရတာ ၾကာျပီ...