ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ေခြးက်င္႔ ေခြးၾကံ

ေတာ္သလင္းမွာ
အေဖၚအသင္းေတြၾကား
ေထြျပားဘိခ်စ္သဘင္
ခ်စ္ခ်င္တဲ႔ေခြးခ်စ္
ေဘးျဖစ္စရာ ေခြးအခ်စ္မွာ မရွိပဲ
သစၥာမရွိလည္းရတယ္။
ခ်စ္တဏွာ အတိနဲ႔ ေမတၱာရွိလည္း
ပစ္မကြာအတိပဲ အသစ္လာ ငတိေခြးလည္း
အခ်စ္မွာ အျပည္႔ေပးလည္းေပးမယ္
ေခြးအငယ္ ေခြးအၾကီး
ေခြးအထီး ေခြးအမ
အေသြးၾကြရင္ မေႏွးဟ အျမန္
ေခြးမလည္းရန္မလုပ္
အျမန္အသုတ္ ဟန္မလုပ္ပဲေလ
အျမဲေလ တြဲေနဆဲ ေမာင္ႏွံလည္း
ေရွာင္ရန္လည္းရွိမဟ
ၾကည္႔မရတဲ႔ တစ္ျခားေခြးမ်ား
ေျပးသြားလို႕ အေျပးမ်ားကိုက္ရင္
ေခြးမ်ားတစ္သိုက္
ကေလးမ်ားဖိုက္သလို ဆူညံ
အူသံမစဲ လူဖ်န္လည္းၾကံမရ
မာန္ထတဲ႔ေခြး အတြဲ
မေႏွးပဲထြက္ေျပးလည္း
ခက္ေသးဆဲ ခက္တယ္။ ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး