ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

"ျဖစ္ခ်င္တယ္"

ျဖစ္ခ်င္တာေတြမျဖစ္ရမွာေတာ႔....
ဘာေတြျဖစ္ခ်င္ေနရမွာလဲ...?
ျဖစ္သင္႔တာကို ေျပာျပမယ္႔သူရွိရင္...
ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုလည္း တစ္ေပြ႔တစ္ပိုက္ၾကီး
ေျပာျပခ်င္တယ္...။
ျဖစ္ခ်င္တာေျပာရရင္
ျဖစ္သင္႔တာလည္းပါတယ္ မျဖစ္သင္႔တာလည္းပါတယ္
ျဖစ္သင္႔သင္႔ မျဖစ္သင္႔သင္႔ ျဖစ္ခ်င္တာကေတာ႔
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရွိရမွာပဲမဟုတ္လား။
ျဖစ္သင္႔တာမျဖစ္သင္႔တာဆိုတာ
ျဖစ္ေသးတာ မျဖစ္ေသးတာ နဲ႔ဆိုင္မလား
ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ ေတြးေတာလို႔မရလို႔
တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း
မျဖစ္ႏိုင္တာမရွိ၊ မျဖစ္ေသးတာပဲရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။
ျဖစ္ျဖစ္္၊ မျဖစ္ျဖစ္
ျဖစ္ႏိုင္ ႏိုင္၊ မႏိုင္ႏိုင္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ႔….
တစ္ခါေလာက္ေတာ႔ ျဖစ္ခ်င္္တာေတြ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။
တစ္ကယ္ျဖစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ျဖစ္။


ေက်ာ္ညိဳေသြး