ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ျခင္းကေလး

စည္းလံုးျခင္းအတြက္
ႏွီးမသံုးတယ္ေလ
အျပီးအဆံုးထိ ၾကိမ္ထိုးကာ
မသိမ္မညိွဳး တစ္မ်ိဳးအလန္းရယ္
အဆန္းကြယ္ လက္မႈ႕အတတ္မို႔
ခတ္ဖို႔လာစမ္း။
အသာမၾကမ္းပါ လာစမ္းကြာ ေနေစာင္းရင္
ေျခေစာင္းထက္ဖို႔ မပ်က္သမို႔ပါ
တစ္ခ်က္အတို႔မွာ ၀ဠာသို႔ တက္မယ္႔အလား
ၾကြား၀င္႔တဲ႔အလွနဲ႔
“က်မဟဲ႔” “က်မဟဲ႔” နဲ႔လည္း
မက်ကြယ္႔ ခဏနဲ႔ တင္
အျမင္ဆန္းစရာ သူေဆာင္
လူေမာင္တို႔ အစြမ္းရယ္စြက္လို႔
ဆန္းက်ယ္တဲ႔ အကြက္ေတြမွာ
ေလမွာ၀ဲတဲ႔ ျခင္းကေလးမေနအား
ေျခဖ်ားေပၚမွာလည္း၀ဲ
အျမဲပဲ သူပ်ံလို႔ လို႔မဆံုးေသး
ပခံုးေလးေပၚနားလို႔ နားတယ္
ဖ၀ါးကသယ္သမို႔
တစ္ကယ္ေခ်ာ႔ကာသိမ္းရင္
မယိမ္းဘူး ဒူးအက်သူ၀င္လို႔
လူမျမင္ခင္ေျခခြင္နားက
ပ်ံလႊားတဲ႔ ျခင္းကေလး။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ျခင္းလံုးကဗ်ာေလးက ေကာင္းလိုက္တာ
မ်က္လံုးထဲမွာေပၚလာတယ္
စိတ္ထဲကေတာင္ ျခင္းလံုးေလး ကိုလိုက္ဖမ္းေနမိတယ္