ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

လမင္း

ၾကယ္ကေလးေတြ ေငးမိတဲ႔ အျပစ္မွာ
မ်က္ေမွာင္မၾကံဳ႕လိုက္ပါနဲ႔
လမ္းေပ်ာက္သြားမွာ စိုးလို႔ပါ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး