ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ရွက္ပါတယ္ အေမကေရာ္မရွက္ဘူးလားအေမရယ္ တကယ္
အမယ္….
အေမက ေျပာထားတဲ့စကား
သူ႕သေဘာမွာေတာ့ မျခား
သားကေတာ့ လူေခ်ာ…
အႏူေတာမွာေတာ့ လူေျပာသူ ေျပာကမ်ားခဲ့တယ္။

ထားခဲ့တယ္ .. အေမ႕သားကုိ
ေမ႕သြားသလို ဟန္ပန္နဲ႕
ႏွံျပန္ခဲ့တာ အျပန္အလွန္ပဲ နာတယ္အေမရယ္။

ရွာတယ္ေလ တစ္ကယ္အစစ္ေတြကို
အခ်စ္ေတြကိုေပးလို႕
အျမစ္ေတြကိုေအးဖို႕
အသစ္ေတြကိုေသြးလို႕
ေရးခဲ့တဲ့ ေမတၱာစာလည္း
အခ်စ္မပါ ပါပဲ ျပဲလို႕စုတ္ခဲ့တယ္
အခ်စ္ဆိုတာ..
ကြဲဖို႕လုပ္ခဲ့တဲ့ အိုးလားအေမရယ္…

အခိုးမ်ားၾကားမွာ
ဖိုးသားတပါးက
အက်ိဳးမ်ားမလားလို႕ အေတြးကပ္ခဲ့လည္း
ေပးဆပ္ျခင္းေတြ အဖိုးနည္းခဲ့လို႕
သားအခ်စ္အိုးကေလးကြဲ
ၾကိဳးေလးလည္းမျမဲခဲ့ဘူး ခက္ပါတယ္..
ရွက္ပါတယ္အေမရယ္

ေငြရယ္ရွားတဲ့ သားအိတ္ကပ္က
အနိပ္ဇာတ္ေလးကဖို႕ ခြင့္မေပး
ဘ၀င္ကေလးေတြေတာင္ အေ၀းေရာက္

အေတြးနဲ႕တင္ တံခါးေခါက္တုန္းမွာ
သား အေၾကာက္ဆံုးအရံႈးေတြက မ်က္လံုးမွိတ္ျပတယ္
အိပ္မရတဲ့ ညေတြက ဆက္ကာရယ္ေလ
ရွက္ပါတယ္ အေမရယ္ ကေရာ္ကေရာ္

ေအာ္..ေမာ္ၾကြားတဲ့ သားအတြက္ အေမလည္း
အေတာ္ရွားတဲ့ သားအခက္ေတြပဲ မသိလို႕လား
အၾကည့္တို႕မွားတဲ့ အေမ႔ကိုအျပစ္မထိုးပါဘူး
ခ်စ္စႏိုးနဲ႕ ကေရာ္လိုက္တယ္…
ေပ်ာ္လိုက္ပါအေမ။
 
ေက်ာ္ညိဳေသြး