ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ကြမ္းတစ္ရာ


မင္းမ်က္ႏွာ မိတ္ကပ္ အေဖြးသား သလို႔
အေၾကာစိမ္းေလးေတြ ျဖာေနတဲ႔မင္းကို
တယုတယ အရသာခံလို႔ ငံုထားမိတယ္။

စိတ္ဆႏၵအာသာ ေျပေစဖို႔
မာန္ပါပါ ၀ါးလိုက္မိတာေလးနဲ႔
မင္းဘာလို႔ ေသြးတစ္စိုစို ျဖစ္ရတာလဲကြယ္။
ဖြာေတာ္ကေလး လစ္လ်ဴျပဳရေအာင္
မင္းမို႔ပဲ စြမ္းလွတယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး