ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အခိုးခံရတဲ႔ ငါ

အခိုးခံရတဲ႔ ကဗ်ာဆို
ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ယူဆရမယ္။
အခိုးခံရတဲ႔ ရိုးသားမႈ႕ေတြကေရာ…
အခိုးခံရတဲ႔ ေစတနာေတြကေရာ…
အခိုးခံရတဲ႔ အခ်စ္ေမတၱာေတြကေရာ…
 

အခု…
ငါ႔အေတြးက ငါကိုခိုးသြားရဲ႕

ေအာင္ျမင္ရဲ႕လား။


ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ဖတ္သြားတယ္ဗ်ဳိ႕

ေမာင္ဘႀကိဳင္