ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အ၀ါေရာင္အခန္း


အ၀ါေရာင္အခန္းစမတ္က်တဲ႔ ျမဴေတြထဲ

ျပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္ လိုးလိုးလက္လက္နဲ႔
နင္က ၾကယ္ေတြ စံုေနေတာ႔
သက္ဆိုင္သူ႔ ကိုယ္ခႏၶာထဲ
ငါ႔၀ိညဥ္ ကို ပင္ကူတစ္ေကာင္လို
ပူးကပ္စီးေမ်ာေစလိုက္ တယ္။
ရတနာေရာင္ေတြ ထိန္ထိန္လင္းလင္း ၀င္း၀င္းပပ
လွ်ပ္စီးလက္တဲ႔ အက ကို နင္ ယူပါ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး