ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Saying I Do

Saying I do
Is more than saying I love you
It goes beyond describing how my love is true
Because words are not enough to express my love for you.

Saying I do
Is like saying I am here for you
That I am ready to see what the future may bring
Because we are together in everything.

Saying I do
Is saying I am now complete because of you
That the pieces of the puzzle called "my life"
Becomes a beautiful picture called "our love".

And now I am saying "I DO"
As I walk down the aisle with you
This is a lifetime promise that I will hold
A promise I make until we grow old.

- M. Pascual -source form - http://www.lovepoemandquotes.com"တစ္ကယ္ပါ"


ဆိုလိုတာ တစ္ကယ္တမ္းေတာ႔
မင္းကိုခ်စ္တယ္လို႔ ေျပာေနတာထက္ပို။
အခ်စ္ဘယ္လိုစစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းေဖာ္ျပတာေတြလည္း
နားရစ္ခဲ႔။
စကားအသစ္ေတြနဲ႔လည္းလံုေလာက္ဖို႔ခက္
အကုန္ေပ်ာက္လို႔ ဆက္လက္ေဖာ္ျပဖို႔မလြယ္။


တစ္ကယ္တမ္းဆိုလိုမွာက
အနာဂတ္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ကိုရင္ဆိုင္ဖို႔
တို႔အတူရွိေနလို႔ကြယ္။


ဟုတ္ပါတယ္...
မင္းေၾကာင္႔သာ ငါအခုျပည႔္စံုရတယ္
ငါ႔ဘ၀ ပေဟဠိေတြ အေျဖညွိကာ
သာယာလွတဲ႔ပန္းခ်ီကား
တို႔မ်ားရဲ႕အခ်စ္ေလ...။


ေလွ်ာက္လမ္းကေလးအတိုင္း
ႏွစ္ေယာက္ပန္းကေလးေတြေ၀ေနတုန္း
ေျပာမယ္ "အဟုတ္ပါကြယ္"
မျဖဳတ္ပါအတူလက္တြဲကာ ထာ၀ရ
ဘ၀အတြက္ ကတိေပး
ဘိုးေဘးေတြ ျဖစ္တဲ႔ထိ။


ကိုဂစ္တာ