ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အိမ္ေ၀း

အခုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူစိမ္းတရံစာၾကား တစ္ေယာက္တည္းေလွ်ာက္သူ

အေမေပးလိုက္တဲ႔ အားနဲ႔ ေငြပိုက္မဲ႔သား အခုေတာ႔ ေျခာက္လည္းမေၾကာက္သူ

ေျခြလိုက္တဲ႔စကားလည္း ေသြမ၀ိုက္ခဲ႔အနား စုေပါ႔ ေခါက္ဆြဲေျခာက္လူ။ေတာသားျမိဳ႕ေရာက္ ပုရြက္ဆိတ္ရြာမွာ အခုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ အသက္အစိတ္သာသာ

ေပ်ာ္စရာမ်ားလည္း ေတာ္ရာနားခဲ႔ မျပဳေပါ႔ေနာ္ မပ်က္စိတ္မာမာ

အေလာ္မာမ်ားထဲ ေပ်ာ္ကာမသြားရဲ႕ အတုေတာ႔မေခၚ ဆက္သိကၡာမွာ။ဘယ္ေနရာဘယ္ကိုေရာက္ေရာက္ ႏွလံုးသားကိုအေရာင္မဆိုး အၾကားမခံေစရက္ပါ ဒီသတင္းဆိုး

တစ္ကယ္ေလစရာ ဘယ္လိုေမာက္ေမာက္ အျပံဳးမ်ားကိုေဆာင္ဖို႔ သားထံေလဆက္ပါ Pfingo

စာခ်ဳပ္ရက္ သက္တမ္းေတြထဲ ေန႔ရက္ေတြကို ေရရင္းခ်ိဳး။ဒီတစ္ခါမိုးကုန္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ၀ါကၽြတ္ေတာ႔မည္။

အိမ္ျပန္ခ်င္လြမ္းစိတ္ကို မခံသာျပီ ငါညႊတ္ေတာ႔သည္။စိတ္ကူးထဲမွာသာေတာက္ပေတာ႔တဲ႔ ညီအလင္းညြတ္အ၀ါေတြ

မၾကာခင္မွာ ေရာက္ရေတာ႔မယ္႔ ဒီသတင္းကၽြတ္မွာေလ။

gravatar

ဒီသီတင္းကၽြတ္ အိမ္ျပန္မယ္ဆိုတဲ႔ သေဘာလား။ ေကာင္းလိုက္တာ။ မငံုရဲ႕ခြင့္က ေနာက္ႏွစ္ဧျပီမွ:( အၾကာၾကီးလိုေသးတယ္ဗ်။
အိမ္ေ၀းတဲ႔ ခံစားခ်က္ကို ခံစားသြားပါတယ္။