ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ဗီဇ

ဗီဇ


အိပ္ေပ်ာ္ေနေပမယ္႔ ေၾကာင္ကေလးဟာ
ယုန္ ကို အမဲသား ေကၽြးလို႔ မရဘူးဆိုတာ
အိပ္မက္ မက္တယ္။
ဖ်ာအစြန္းကို ကုတ္ ေနတဲ႔ လက္သည္းေတြဟာ
တဖ်ပ္ဖ်ပ္။


ေက်ာ္ညိဳေသြး