ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Jealous

Jealous

နည္းနည္းပဲ လည္ ခ်င္ရင္
မင္း ပင္တီယံ ကို ၾကီးေအာင္လုပ္ေပါ႔။

ေက်ာ္ညိဳေသြး