ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

အမွတ္တရ 2002-2004

.
Remembrance you


Junction 8, Dagon Centre, Blazon, အင္းယားကန္ေဘာင္၊
န၀ေဒးရုပ္ရွင္ရံု၊ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္၊ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္။ ကန္ေတာ္ၾကီး၊တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္၊
က်ိဳက္၀ိုင္း္ဘုရား၊သမိုင္းလမ္းဆံု၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္း၊လွည္းတန္း၊
မမွတ္မိေတာ႔ေသာေနရာမ်ား…
အခုေတာ႔ အေရာင္လြင္႔ေနေသာ နဂၢတစ္မ်ား။

ရဲေလး ရဲ႕”ပ်ဥ္းမနာသို႔”သီခ်င္း ငါသိပ္ၾကိဳက္ခဲ႔တာ…
ငါဂစ္တာတီးတတ္စက တီးမ၀တဲ႔ ၀ိုင္၀ိုင္းရဲ႕”လြမ္းေနဦးမယ္”သီီခ်င္းက
ငါအတြက္ တစ္ကယ္ျဖစ္ခဲ႔တာ….အေသအခ်ာပါ။
All of my hopes related with you were in the air.


မင္းနဲ႔ခ်စ္ခဲ႔တာ က်မ္းစာအုပ္လိုထူတဲ႔
ဒါဏ္ရာေတြ…
အေတြ႔အၾကံဳေတြ…
အခုေတာ႔ငါလည္း…
The Fruit which is rippen.
တစ္ကယ္တမ္းေတာ႔…
ၽWhat is in the future is usually unforeseen.
ငါတစ္ကယ္ၾကိဳက္ခဲ႔တဲ႕သီခ်င္းက “အမဲလိုက္အက”။ ။