ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ဟိုလိုလိုဒီလိုလို
ူူူူူူူူူူူူူူူူူူ
rememberence poem
for my Online Friend- "Su Wai"
(www.hololodilolo.blogspot.com)

gravatar

ေက်းဇူးပါ
သူငယ္ခ်င္းေရ
သရုပ္ေပၚတယ္တဲ့။ ငါလည္းၾကိဳက္ပါတယ္။