ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ႏႈတ္ခမ္းေလး

ႏႈတ္ခမ္းေလး


စိန္ပန္း နဲ႔ ႏွင္းဆီနီမ်ား
စိုေနေသာ
ႏႈတ္ခမ္းေလး ရယ္ပါ။

၀ိုင္ မ်ား လို ကိုယ္တကယ္ၾကိဳက္ေသာ
အိုဟို ႏႈတ္ခမ္းနီေလးပါ။
ဘယ္ ေကာ္လာ ေလးကို သူနမ္း
ငါ ေတာ႔ မပိုင္ဘူးကြာ။
ေနသာတုန္းေတြ႕ျမင္ရေသာ ႏွင္းေတြလိုပဲ
အရည္ေပ်ာ္သြားမွာ။

ႏႈတ္ခမ္းေလး ႏႈတ္ခမ္းေလး
သူ ႏႈတ္ခမ္းေလးမွာ...
အာရံုခံ ဂလင္းမ်ား လင္းေနတာ အဟုတ္ပါ။
ႏႈတ္ခမ္းေလး ႏႈတ္ခမ္းေလး
ငါ ေခ်ာ္လဲလို႔သြားတာ။
ႏႈတ္ခမ္းရာေလး
ႏႈတ္ခမ္းရာေလး
နံရံေပၚမွာ နံရံေပၚမွာ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး