ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

"ေက်းဇူးတင္တယ္"

.
ကံၾကမၼာဆိုတာအဆန္းလား
တစ္ခဏေလးအတြင္းမွာ စဥ္းစားမရေအာင္ေျပာင္းလဲ
ငါမ်ားပဲမွားေနျပီလားကြယ္.....။
နားလည္းမလည္ တစ္အားပဲကြယ္ ရွက္သမို႔ပါ
ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္ ရိႈက္လို႔ငိုမိတယ္...။

အို...မသိခဲ႔ရင္အေကာင္းသား
ေျပာင္းသြားခဲ႔တဲ႔ ငါ႔အေရာင္ေတြကို အလိုလိုငါရြံ႕မုန္းမိတယ္
အဆံုးထိေတြးၾကည္႔ဖို႔ရာ
တို႔မွာ အင္အားမရွိပါကြယ္။

နားလည္သားပဲ နင္လည္းသိခ်င္သိမယ္
စည္းမရွိကမ္းမရွိ ငါ႔ခံစားခ်က္ေတြေဖာင္းပြမိတယ္
ေတာင္႔တမိတဲ႔ တစ္လြဲေတြနဲ႔ အသည္းေတြမခ်ိတဲ႔ငါ႔မွာ
တအိအိနဲ႔သာ နာက်င္ေနရဆဲရယ္။

ကဲကြယ္..ခုေတာ႕
အခိုးေတြေ၀ေနတဲ႔ ငါ႔ယိမ္းယိုင္ေနဆဲ မျပတ္သားတဲ႔ အဆိုးေတြကို
နင္႔ရဲ႕ျဖတ္ထိုးညဏ္နဲ႔ အဖိုးတန္စြာ ေျပာင္းလဲခဲ႔ဖူးလို႔
အရူးအမူး ေက်းဇူးတင္တယ္။(,dkU,dkU &,f...igUESvHk;om;&JU ppfrSefwJYcspfjcif;[meifyguG,f)

gravatar

ဒီကဗ်ာေလး ခိုက္တယ္