ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ႏိုင္ငံထူေထာင္ျခင္း

.
1814 ခုႏွစ္ရဲ႕ ေဆာင္းတြင္းမွာ အေမရိကန္ နဲ႔ ျဗိတိန္ႏွစ္နိုင္ငံဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဂ်န္႔ ျမိဳ႕မွာ ဖြင္႔လွစ္က်င္းပခဲ႔တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဗိတိန္နိုင္ငံက ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ကို အလွ်င္တလိုေတာ႔မရွိခဲ႔ဘူး။
…………………………………………….
အဂၤလိပ္စစ္တပ္ဟာ မ်ားစြာေသာ စစ္ေရးအစီအစဥ္ေတြ အတြက္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ အစီေတြေရးဆြဲခဲ႔တယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ႔ စစ္ေရးအစီအစဥ္ေတြက ျဗိတိန္တို႔အလိုရွိတဲ႔ စာခ်ဳပ္မ်ိဳးခ်ဳပ္ဆိုနုိင္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္တို႔အေပၚက်ေရာက္ေစမယ္႔ ဖိအားတစ္ခုု ျဖစ္ေစနိုင္ခဲပလိမ္႔မယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာအဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အေမရိကန္အေနနဲ႔ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ႔ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ပိုင္း နယ္ေျမကို အႏိၵယသားေတြကိုေပးအပ္ဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ႔တယ္။ Maine ျပည္နယ္ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုလည္း ကေနဒါကိုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ဖို႔နဲ႔ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ႔ေတြကိုလည္း အကန္႔အသတ္ေဘာင္အတြင္းက ျပဳလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔တယ္။ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေတာ႔ သမၼတေဟာင္း John Admn ရဲ႕သားျဖစ္သူ Quincy Admn ကဦးေဆာင္ခဲ႔တယ္။ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ႔ ေတာင္းဆိုမႈ႔ေတြကို အညီအမွ်ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကတယ္။ အေမရိကန္ေတြအေနနဲ႔ စစ္အတြင္းက ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ႕ေတြအတြက္ စစ္ေလွ်ာ္ေၾကး ရရွိဖို႔ လိုလားၾကတယ္။ ျပီးေတာ႔ အဂၤလိပ္ေရတပ္အတြက္ အေမရိကန္ ပင္လယ္လုပ္သာမ်ားကို ဖမ္းဆီးသိမ္းယူျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကျပီး အေမရိကန္တို႔အေနနဲ႔ ကေနဒါရဲ႕ျပည္နယ္အားလံုးကို ရယူဖို႔ အလိုရွိၾကတယ္။
ျဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ႔ သူတို႔အေနနဲ႔ ျဗိတိသွ် ေရတပ္အတြင္းကို ဖိႏွိပ္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြ ကိုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ႕ကိုေတာင္မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး လို႔ ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။
John Quincy Admn ကေတာ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကေန ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြရရွိဖို႔အနည္းငယ္ ေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔တယ္။ အေမရိကန္ေတြ အေနနဲ႔ကလည္း သူတို႔ရဲ႕နယ္ေျမ ပိုင္နက္ေတြကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ သမၼတေဟာင္း John Admn က “ က်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ႔ အေမရိကရဲ႕ နယ္ေျမတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေတာင္ မဆံုးရႈံးေအာင္ ဒီစစ္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲသြားမယ္” လို႔ဆိုခဲ႔ပါတယ္။၏
သူ႔ရဲ႕သား John Quincy ကေတာ႔ အဂၤလိပ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈ႔ေတြကိုေလွ်ာ႔ခ်မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုသိခဲ႔တယ္။ဒါေပမယ္႔ ဂ်န္႔ျမိဳ႕မွာရွိတဲ႔ အေမရိကန္ေတြ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရ ပုဂၢဳိလ္ Henry Clay တို႔ကေတာ႔ မတူတဲ႔ယံုၾကည္မႈ႔ ေတြရွိခဲ႔ၾကတယ္။ Clay ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈ႔ေတြမွန္ခဲ႔တယ္။ ျဗိတိန္ရဲ႕စစ္တပ္အစီအစဥ္ေတြ Baltimore နဲ႔ Platt sbutbh မွာက်ရႈံးခဲ႔တဲ႔ေနာက္ပိုင္းမွာ အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းမႈ႔ျပဳလုပ္ဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူလာခဲ႔တယ္။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ပိုင္းနယ္ေျမေတြကို အႏၵိယကိုေပးအပ္ဖို႔ေတာင္းဆိုမႈ႔ေတြကို ျဗိတိန္တို႔က လက္ေလွ်ာ႔ခဲ႔ၾကတယ္။
ျဗိတိန္ကေတာ႔ အေမရိကန္မွာ စစ္ေရးအရေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြရရွိဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ဆဲပဲ။ ျဗိတိန္အစိုးရက ကေနဒါမွာရွိတဲ႔ ျဗိတိသွ်စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ဖို႔ Wellington ျမိဳ႕စား ကိုအမိန္႔ေပးခဲ႔တယ္။ Wellington ျမိဳ႕စားဟာဆိုရင္ နပိုလီယံကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ႔တဲ႔ စစ္ပြဲမွာ အေရးပါတဲ႔ေအာင္ျမင္မႈ႔ေတြကို ရယူနိုင္ခဲ႔တယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ အလားတူ ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြကိုလည္းအေမရိကန္မွာစြမ္းေဆာင္နုိင္ေကာင္းပါလိမ္႔မယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင္႔ ျဗိတသွ် အစိုးရက သူ႔ကို သူ႔ရဲ႕အစြမ္းအစေတြနဲ႔ဆက္ျပီး စစ္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ႔တယ္။ ျဗိတသွ်အစိုရအေနနဲ႔ အလိုရွိခဲ႔ရင္ အေမရိကန္ကိုသြားမယ္လို႔ Wellington ျမိဳ႕စားကဆိုခဲ႔တယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူ႔အေနနဲ႔ မည္သည္႔ေအာင္ျမင္မႈ႕မ်ိဳးကိုမွ ေသခ်ာေပါက္ရရွိဖို႔ ကတိမေပးနုိင္ဘူး လို႔ျငင္းဆိုခဲ႔တယ္။ အေမရိကမွာ အခုအခ်ိန္မွာလိုအပ္ေနတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသစ္တစ္ေယာက္မဟုတ္ပဲ အေမရိကန္နဲ႔ ကေနဒါကိုပိုင္းျခားထားတဲ႕ၾကီးမားတဲ႔ေရအိုင္ေတြရဲ႕ေရတပ္ ထိန္ခ်ဳပ္မႈ႕ပဲလို႔ Wellington ျမိဳ႕စားက ဆိုခဲ႔တယ္။
Wellington က “က်ဳပ္တို႔ ဒီထိန္းခ်ဳပ္မႈ႕ကို ရႏိုင္ပါ႔မလား”လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ႔တယ္။ “တစ္ကယ္လို႔မ်ား အဲ႔ဒီ႔ိလိုမ်ားမျဖစ္နုိင္ခဲ႔ရင္ အေမရိကန္မွာ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ဖို႔မရွိဘူး။ က်ဳပ္အထင္ေျပာရရင္ အခုအခ်ိန္မွာ ျဗိတိန္အေနနဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ လကၡဏာေတြ ရွိေကာင္းရွိနိုင္တယ္။ ျဗိတသွ် စစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ေရး အစီအစဥ္ေတြ အေမရိကန္မွာ က်ရႈံးခဲ႔မႈ႔ဟာ ေတာင္းဆိုမႈ႔ေတြကို ျပဳလုပ္ဖို႔ အခြင္႔အေရးမရွိဘူးလို႔” ဆိုခဲ႔တယ္။
ျဗိတိန္အစိုးရက သူ႔ရဲ႕အၾကံဥာဏ္ကိုလက္ခံျပီး ဂ်န္႔ျမိဳ႕မွာရွိတဲ႔ ျဗိတသွ် ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေတာင္းဆိုမႈ႔ေတြရပ္တန္႔လိုက္ဖို႔ အမိန္႔ေပးခဲ႔တယ္။
အဲ႔ဒါေၾကာင္႔လည္း စစ္ပြဲဟာ ၾကာရွည္စြာ မျဖစ္ေတာ႔ပဲ ျပီးဆံုးေစခဲ႔တယ္။ျပင္သစ္နဲ႔ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ ျဗိတိန္စစ္ပြဲဟာ အဂၤလိပ္နဲ႔ျပင္သစ္တို႔အေနနဲ႔ ၾကားေန အေမရိကန္ ကုန္သြယ္မႈ႕ကို၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔တယ္။ ထို႔ျပင္ ျဗိတိန္ အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေရတပ္အတြက္ တပ္သားေတြလိုအပ္ခဲ႔တယ္။ အခုေတာ႔ ျပင္သစ္နဲ႔ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ စစ္ပြဲက ဆံုးခန္းတိုင္ခဲ႔ျပီ။ မည္သည္႔နုိင္ငံရဲ႕ကုန္သြယ္မႈ႕ကိုမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျပဳလုပ္ဖို႔လည္း မရွိေတာ႔ျပီ။ ျဗိတိသွ်ေရတပ္အတြက္ အေမရိကန္ေတြကို ဖမ္းဆီးသိမ္းယူဖို႔လည္းမလိုေတာ႔ျပီ။
1814 ခုနွစ္ရဲ႕ခရစၥမတ္ မတိုင္ခင္ေန႔မွာ အေမရိကန္နဲ႔ ျဗိတိန္တို႔ဟာ ရိုးရိုးစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကတယ္။အဲ႔ဒီ႔စာခ်ဳပ္မွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ႔ေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔ သေဘာတူခဲ႔ျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျမင္မတူကြဲျပားမႈ႔ေတြကို အထိုင္ခ်ျပီး အနာဂတ္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ႕ေတြျပဳလုပ္ဖို႔ သေဘာတူၾကတယ္။
စစ္ၾကီး က ျပီးဆံုးခဲျပီ။ ဒါေပမယ္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အေမရိကန္ကို မေရာက္ခင္မွာ စစ္ပြဲ တစ္ပြဲကေတာ႔ ရွိေနခဲ႔ေသးတယ္။ 1814 ခုႏွစ္ရဲ႕ေဆာင္းတြင္းမွာ ဂ်ာေမကာမွာရွိတဲ႔ အဂၤလိပ္တပ္သားေတြ ဟာ မစၥစပီ ျမစ္၀မွာရွိတဲ႔ နယူးအိုလင္းျပည္နယ္ကိုတိုက္ခိုက္ ဖို႔စတင္ျပင္ဆင္ေနခဲ႔ၾကတယ္။ ႏို၀င္ဘာလကုန္ပိုင္းမွာ အင္အား 7500 ခန္႔ရွိတဲ႔ အဲ႔ဒီ႔တပ္ဟာ ဂ်ာေမကာ ကေန နယူးအိုလင္းကို ေရေၾကာင္းကေန ရြက္လႊင္႔ခ်ီတက္လာၾကတယ္။
ျဗိတိသွ်စစ္သားေတြကို ဦးေဆာင္ အမိန္႔ေပးသူကေတာ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆာအက္၀ပ္ဒ္ပါကန္ဟမ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ သူက သူ႔ရဲ႕တပ္သားေတြကို မစၥစပီျမစ္၀ကို တိုက္ရိုက္မေခၚေဆာင္ပဲ ျမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ေရအိုင္ကိုျဖတ္ျပီး ေခၚယူခဲ႔တယ္။ ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္ဆယ္႔သံုးရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ နယူးအိုလင္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ႔ အေမရိကန္စစ္တပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အန္ဒရူးဂ်က္ဆင္ က ျဗိတိသွ် စစ္တပ္ ခ်ီတက္လာတာ နီးကပ္လာျပီဆိုတာ သိလိုက္တယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂ်က္ဆင္ဟာ စစ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္လည္းပဲ ျဖစ္တယ္။သူဟာ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲမွာ ဦးေဆာင္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သူလည္းျဖစ္တယ္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ႔ သူဟာ ဥပေဒ ပညာရပ္ကို ေလ႔လာခဲ႔ျပီး တန္႔ဆီးျပည္႔နယ္ အေနာက္ရွိ ဘဲလ္လီကို ေျပာင္းေရြ႕သြားခဲ႔တယ္။ သူဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ႕ဖူးတယ္။
1812 စစ္ၾကီး ျပီးဆံုးသြားတဲ႔အခါ တန္႔ဆီး ျပည္နယ္က ျပည္႔သူ႔စစ္သားအဖြဲ႕ရဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ႔ ဂ်က္ဆင္ဟာ လူၾကမ္းၾကီး တစ္ေယာက္ပဲ။ သူ႔ရဲ႕ေနာက္လိုက္ေတြက သူ႔ကိုေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသၾကတယ္။ သူ႔တပည္႔ေတြက သူ႕ကို “Old Hickory” လို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကတယ္ေလ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ သူ႔ရဲ႕ပံုပန္းက Hickory သစ္မာသားလို႔ ေတာင္႔တင္းရင္႕မာလုိ႔ပဲေပါ႔။
ဂ်က္ဆင္ဟာ ပင္လယ္ေကြ႔ကမ္းေျခ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ေပးျခင္းကိုခံရတယ္။ အဲ႔ဒီ႔ႏွစ္အေစာပိုင္း မွာသူဟာ ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္ ပန္ဘာကိုလာ ကို တိုက္ခိုက္ခဲ႔ျပီး ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အဂၤလိပ္ ေရတပ္သားေတြကို တိုက္ထုတ္ခဲ႔တယ္။ နယူးအိုလင္းျပည္နယ္ ကိုတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳခင္မွာ အဂၤလိပ္စစ္သားေတြက မိုဘိုင္း ကိုတိုက္ခိုက္ၾကလိမ္႔မယ္လို႔ ဂ်က္ဆင္က ယံုၾကည္ခဲ႔တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သူဟာသူ႔တပ္ကို မိုဘိုင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းခ်န္ရစ္ခဲ႔ျပီး တစ္ျခားေသာ တပ္သားမ်ားကို မစၥစပီျမစ္၀ကို ေခၚေဆာင္သြားခဲ႔တယ္။
နယူးအိုလင္းကို ေရာက္တဲ႔အခ်ိန္မွာ ဂ်က္ဆင္ဟာ အဖ်ားေရာဂါ စြဲကပ္ခဲ႔တယ္။ သူသိတာက သူ႕ေရာဂါ ပိုေကာင္းမလာဘူးဆိုတာပဲ။ အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈ႔ကိုကာကြယ္ဖို႔ အနည္းငယ္သာ ျပင္ဆင္ခဲ႔ရေသးတယ္။ ဂ်က္ဆင္က စစ္ဥပေဒကို ေၾကညာျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ကာကြယ္မႈ႕ေတြအတြက္ စတင္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ခဲ႔တယ္။ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္ဟာ နယူးအိုလင္းမွ ကီလိုမီတာ အနည္ငယ္အကြာကိုေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွေတာ႔ ဂ်က္ဆင္တို႔ရဲ႕ ကာကြယ္မႈ႕အတြက္ျပင္ဆင္မႈ႕ေတြ အမ်ားစုဟာ ျပီးစီးေနခဲ႔ျပီ။
“ကဲ…လူၾကီးမင္းတို႕… အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကေတာ႔ နီးကပ္လာခဲ႔ျပီ။ ဒီညပဲ သူတို႔ကို တိုက္ခိုက္ရမယ္” လို႔ ဂ်က္ဆင္က သူ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္က ရဲေဘာ္ရဲဘက္ အရာရွိေတြကို ေျပာခဲ႔တယ္။
အဲ႔ဒီ႔ညမွာ အဂၤလိပ္ စစ္သားေတြက အနားယူအိပ္စက္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ကေတာ႔ နယူအိုလင္းကို အလြယ္တစ္ကူပဲ ဖမ္းဆုပ္နိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ ဂ်က္ဆန္ ဦးေဆာင္တဲ႔ အဖြဲ႕က အဂၤလိပ္တို႔ကို အၾကမ္းနည္းသံုးျပီး အေမွာင္ထဲမွာ အငိုက္မိေအာင္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ၾကတယ္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ႔ အေမရိကန္တို႔ဟာ ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ 8 ကီလိုမီတာ ေလာက္ေ၀းတဲ႔ ေနရာကိုျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ႔တယ္။ အဲ႔ဒီ႔ေနရာကို ဂ်က္ဆင္ဟာ အေသအခ်ာေရြးခ်ယ္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္။ အဲ႔ဒီ႔ေနရာဟာ မစၥစပီ ျမစ္ရဲ႕ ညာဖက္ကမ္းမွာပဲျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဘယ္အျခမ္းမွာေတာ႔ ရႊံ႕ႏြံ႕ေတြ ေရေတြနဲ႔ ျပည္႔ေနျပီး ျဖတ္သန္လို႔မရနိုင္တဲ႔ ေရျပင္တစ္ခုရွိတယ္။ အေမရိကန္တပ္သားေတြ စခန္းခ်တဲ႔ လက္ရွိေနရာရဲ႕ အေရွ႕ဘက္မွာေတာ႔ ေမွ်ာ္မဆံုးတဲ႔ လယ္ကြင္းျပင္ တစ္ခုရွိတယ္။
ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ၾကာေအာင္ အဂၤလိပ္ တပ္သားေတြဟာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕အေျခအေနကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေနၾကတယ္။ သူတို႔က အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ေနရာတိုင္းမွာရွိတဲ႔ ကာကြယ္ေရးစခန္းေတြကို ရွာေဖြလွ်က္ရွိေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အားနည္းခ်က္ကိုမေတြ႔ရဘူး။
ဂ်က္ဆင္ဟာ သူ႔လူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ အေျခအေနေတြကိုတိုးတက္ဖို႔ ေန႔တိုင္းျပင္ဆင္ေပးခဲ႔တယ္။ ညဘက္မွာ ဂ်က္ဆင္ရဲ႕တပ္သားအုပ္စုငယ္ေတြက လယ္ကြင္းျပင္ကိုျဖတ္ျပီး ျဗိတသွ် စစ္သားေတြကို မထင္မွတ္တဲ႔ ဘက္က ေန ပတ္ျပီးျခံရံကာ တိတ္တဆိတ္ တိုက္ခိုက္ၾကမယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ႔ ဇန္န၀ါရီ 18 မွာ အဂၤလိပ္တို႔က အေမရိကန္တို႔ကိုု တိုက္ခိုက္ခဲ႔ၾကတယ္။ အဂၤလိပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင္႔တာက သူ႔တုိ႔ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ႔တိုက္ခိုက္မႈ႔မွာ အေမရိကန္တို႔ထြက္ေျပးေစဖို႔ပဲေလ။ ဒါေပမယ္႔ အေမရိကန္ တို႔က ခိုင္ခိုင္မာမာပဲတည္ရွိခဲ႔တယ္။ ဂ်က္ဆင္ရဲ႕ အေျမွာက္တပ္ က အေျမွာက္လက္နက္ေတြနဲ႔ ရန္သူ႔တပ္ကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔တယ္။ အဂၤလိပ္တပ္ေတြ မီတာ 150 ေလာက္ထိနီးကပ္သထက္နီးကပ္လာခ်ိန္မွာေတာ႔ အေမရိကန္တို႔က ရိုင္ဖယ္ရွည္ေတြနဲ႔စတင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ၾကတယ္။ မိုးေတြရြာသြန္းတာေၾကာင္႔ က်ည္ဆန္ေတြ မီးေသေနခဲ႔ျပီး ဒီတိုက္ပြဲမွာ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ပက္ကင္ဟမ္ ဒါဏ္ရာႏွစ္ၾကိမ္ ရရွိခဲ႔တယ္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ႔ သူ႔နားမွာလာေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ႔တဲ႔ လက္နက္ၾကီး ဒါဏ္ရာနဲ႔ တိုက္ပြဲက်ခဲ႔တယ္။ အဂၤလိပ္တပ္သားတစ္ေယာက္သာ ရန္သူ႔ တပ္စခန္းေရွ႕ကို ကပ္နိုင္ခဲ႔တယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာ အဂၤလိပ္တို႔ဟာ တိုက္ပြဲက်တဲ႔တပ္သား 2000 ေက်ာ္ နဲ႔ ဒါဏ္ရာရတပ္သား ေတြကို ခ်န္ခဲ႔ျပီး ဆုတ္ခြာခဲ႔ရတယ္။ အဂၤလိပ္တပ္သား 500 ကေတာ႔ အေမရိကန္တို႔ ဖမ္းဆီးျခင္ကိုခံခဲ႔ရတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲမွာ အေမရိကန္ တပ္သား 13 ေယာက္က်ဆံုးခဲ႔တယ္။ ဒါကေတာ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ တစ္ကယ္ေအာင္ျမင္မႈ႕ၾကီး ပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ တစ္ခုရွိတာက ဒါဟာ မလိုအပ္ေတာ႔ပါဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ေၾကာင္႔ ဒီတိုက္ပြဲ မစခင္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေစာျပီး စစ္ၾကီးက ျပီးဆံုးခဲ႔ျပီေလ။Ref; - Making Of The Nation source from www.voaspecialenglish.com

PS - တတ္သေလာက္ ဘာသာျပန္ထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အားနည္းခ်က္၊အမွားအယြင္း၊လိုအပ္ခ်က္မ်ား အနည္းႏွင္႔အမ်ားဆိုသလို ရွိႏိုင္ပါသည္။
ၾကားဆရာ၊ျမင္ဆရာ၊သင္ဆရာ မ်ားအားလံုးကို ေလးစားလွ်က္…..


THE MAKING OF A NATION

Most recently in our series, we have been talking about the War of Eighteen Twelve between the United States and Britain. In the summer of eighteen fourteen, the two countries opened peace talks at Ghent, in Belgium. But Britain was in no hurry to agree on a peace treaty. This week, Maurice Joyce and Stuart Spencer tell us about how the War of Eighteen Twelve ended.


British forces were planning several campaigns in the United States later in the year. Successful military campaigns could force the United States to accept the kind of treaty Britain wanted.
British representatives to the talks demanded that the United States give control of its Northwest Territory to the Indians. They also asked that the United States give part of the state of Maine to Canada, and make other changes in the border.


John Quincy Adams
United States representatives were led by John Quincy Adams, son of former president John Adams. They made equally tough demands. The United States wanted payment for damages suffered during the war. It also demanded that Britain stop seizing American seamen for the British navy. And the United States wanted all of Canada.
The British representatives said they could not even discuss the question of impressing Americans into the British navy.
John Quincy Adams had little hope the talks would succeed. The Americans would surrender none of their territory. Old John Adams, the former president, told President James Madison: "I would continue this war forever before surrendering an acre of America."
His son, John Quincy, did not believe the British would reduce any of their demands. But another of the Americans at Ghent, House Speaker Henry Clay, felt differently. Clay was right. After Britain received word that its military campaigns had failed at Baltimore and Plattsburgh, its representatives became easier to negotiate with. They dropped the demand that the United States give the Northwest Territory to the Indians.
Britain still hoped for military successes in America. The British government asked the Duke of Wellington to lead British forces in Canada. The duke had won important victories in the war against Napoleon. Perhaps he could do the same in America. The duke was offered the power to continue the war or to make peace.
Wellington told the government he would go to America if requested. But he refused to promise any success. He said it was not a new general that Britain needed in America, but naval control of the Great Lakes that separated the United States from Canada.
"The question is," Wellington said, "can we get this naval control? If we cannot, then I will do you no good in America. I think," said Wellington, "that you might as well sign a peace treaty with the United States now. I think you have no right to demand any territory from the United States. The failure of the British military campaigns in America gives you no right to make such demands."
VOICE TWO:


Detail of Amedee Forestier's "A Hundred Years Peace. The Signature of the Treaty of Ghent between Great Britain and the United States of America"
The British government accepted this advice from its top military expert. It ordered the British representatives at Ghent to drop the demands for American territory. The Americans then dropped their demands for Canadian territory.
The things that led to the war no longer existed. Britain's war with France had caused the British and French to interfere with neutral American trade. And Britain had needed men for its navy. Now, the war with France was over. No longer was there any reason to interfere with the trade of any nation. And no longer was there any need to seize Americans for service in the British navy.
On the day before Christmas, eighteen fourteen, the United States and Britain signed a simple treaty. In it, each side agreed to stop fighting. They agreed to settle all their differences at future negotiations.
The war had ended. But one more battle was to be fought before news of the peace treaty reached the United States.
During the autumn of eighteen fourteen, British soldiers at Jamaica began preparing for an attack against New Orleans, at the mouth of the Mississippi River. Late in November, this force of about seven thousand five hundred men sailed from Jamaica to New Orleans.
The British soldiers were commanded by General Sir Edward Pakenham. The general did not take his men directly to the mouth of the Mississippi River. Instead, they sailed across a lake east of the city.
Early during the afternoon of December twenty-third, General Andrew Jackson, the commander of American forces at New Orleans, learned the British force was near.
General Jackson was a good soldier and a great leader of men. He fought in the Revolutionary War, then studied law. He moved west to Nashville, Tennessee. The general also served in both houses of the United States Congress.
When war broke out in eighteen twelve, he was elected general of a group of volunteer soldiers from Tennessee. Jackson was a rough man. His soldiers feared and respected him. They called him "Old Hickory,” because he seemed as tough as hickory wood.
Jackson was given responsibility for defending the Gulf coast. Earlier in the year, he had attacked Pensacola, in east Florida, and forced out several hundred British marines. Jackson believed the British would attack Mobile before attacking New Orleans. He left part of his forces at Mobile and took the others to the mouth of the Mississippi.


Engraving of Andrew Jackson commanding American troops in the Battle of New Orleans
Jackson was a sick man when he got to New Orleans. And what he found made him feel no better. Little had been done to prepare for the expected British attack. Jackson declared martial law and began building the city's defenses.
Most of the work on the defenses had been completed when Jackson got word that the British were only a few kilometers from New Orleans. "Gentlemen," Jackson told his officers, "the British are below. We must fight them tonight."
The British soldiers rested. They believed it would be easy to capture the city the next day. But Jackson rushed up guns and men, and attacked the British by surprise just after dark. Then, the Americans retreated to a place about eight kilometers south of the city.
Jackson had chosen this place carefully. On the right was the Mississippi River. On the left was a swamp -- mud and water that could not be crossed. In front of the American soldiers was an open field.
For two weeks, the British soldiers waited. They tested the American defenses at several places, but found no weaknesses. Every day, Jackson had his men improve their positions. At night, small groups of Jackson's soldiers would slip across the field and silently attack British soldiers guarding the other side.
Finally, on January eighth, the British attacked. They expected the Americans to flee in the face of their strong attack. But the Americans stood firm.
Jackson's artillery fired into the enemy. When the British got as close as one hundred fifty meters, the Americans began to fire their long rifles. The rain of bullets and shells was deadly. General Pakenham was wounded twice and then killed by a shell that exploded near him. Only one British soldier reached the top of the American defenses.
The British finally retreated. They left behind more than two thousand dead and wounded. Five hundred other British soldiers had been captured. Thirteen Americans were killed. It was a great victory for the United States, but one that was not necessary. The war had ended, by treaty, two weeks earlier.

gravatar

ငါ့အထင္ေတာ့ ဒီစာကိုေရးတဲ့သူဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားၿဖစ္လိမ့္မယ္ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႕အႏိုင္ဘက္ကေန တြက္ၿပီးေရးထားတာေပါ့ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကသာ ဒီမၿဖစ္ခဲ့တဲ့စစ္ပြဲကို စိတ္ကူးနဲ႔ေရးမယ္ဆိုရင္ အဂၤလိပ္တပ္ကႏိုင္ခ်င္ႏိုင္ေနဦးမွာ... ဘာပဲေျပာေျပာ စစ္ပြဲကိုဖတ္ရင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒါတစ္ကယ္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူလိုက္ၾကတာကို သိလိုက္ရေတာ့ ၾကည္ႏူးစိတ္ေလးခံစားရတယ္... နင့္ဘာသာျပန္ေတြက ေကာင္းလွခ်ည္လား အၿမဲေပးခ်င္တာ တစ္ခုခုေတာ့ ရွိေနတတ္တယ္

gravatar

ဘာသာျပန္ေလး ေကာင္းတယ္ဗ်ာ