ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ေၾကာက္ပါတယ္

တစ္စင္ ဆို တစ္စင္ ေဆာက္လည္း
အရင္လိုအခ်ဉ္ေပါက္ဆဲ
ပင္ကို ယဉ္သေလာက္လည္း
မၾကင္လိုခ်င္ ေဖါက္လႊဲ။

ရင္ကိုပင္ ေလွ်ာက္ခြဲ
တစ္ပင္ဆိုတစ္ပင္ ေပါက္လည္း
သင္လို ခင္တစ္ေယာက္ပဲ
မျမင္လိုခ်င္ ေၾကာက္ဆဲ။

ေက်းဇူးျပဳျပီးေသြပါ
အေလးအထူးျပဳျပီးေနမွာ
မေအးဘူး အတုမီးေတြပါ
မေပးဘူး အတုခ်ည္းေတြသာ။

အၾကည္႔တစ္ေသာင္းမကပင္ အမ်ားၾကီးရယ္
အသိအေပါင္းကပင္ တားဆီးတယ္
မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးရယ္။

ေက်ာ္ညိဳေသြး