ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ငါ တစ္ကယ္ခင္ပါတယ္…..ဟယ္


သံေယာဇဉ္တြယ္မိေတာ႔ က်ဳပ္က တန္းတန္းစြဲ
ျပန္ေျပာရင္ တစ္ကယ္ မခ်ိေပါ႔ အဟုတ္ပ ျဗန္းျဗန္းကြဲ။

ေက်းဇူးေတာ္ အေမမွာေမြးေတာ႔ ေပြးတဲ႔လူရုပ္
အေသြးထူးမေပၚ အေသအခ်ာအေရးမေတာ႔ အေဆြးနဲ႔ လူလုပ္။

ကေလးနဲ႔လည္းေပါင္းတယ္ ခ်စ္စရာေကာင္းျပီဆို
အေၾကြးနဲ႔လည္းေရာင္းတယ္ ေမတၱာအေပါင္း ဒီလို။

ေမတၱာငတ္သူကို တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း တဏွာရူးထင္တယ္
သစၥာထပ္မထူလို ပ်ိဳ႕ကာလည္း ငါရူးခ်င္တယ္။

ေမာင္ႏွမစိတ္နဲ႔ပဲ သူခင္မယ္ဆို ငါတြယ္ခ်င္ပါတယ္..
အေယာင္ခဏမခ်ိတ္ခဲ႔ပဲ ျဖဴစင္မယ္ဆို ငါတစ္ကယ္ခင္ပါတယ္……
ဟယ္…။

ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

ခင္ရံုေလးလည္း မဆုိးပါဘူး :)

gravatar

ခင္ရံုေလးပဲလား ကြာ...:D