ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

Web To The Log


အလိုေတာ္႔အတိုင္း
ကိုယ္ေဖာ႔သိုင္းနဲ႔ လာခဲ႔တယ္။


အို... အေပ်ာ႔ တံတိုင္းခတ္ထားလည္း
မလိုေတာ႔... သိုင္းတတ္သားပဲ။


မဆိုင္းဖတ္ဖို႔အေရး ပူစရာမလုိ
အမူအယာပို လူစားထိုးသလို
မတူတာလွ်ိဳ U အားကိုးလို႔ လာခဲ႔တယ္။


ေက်ာ္ညိဳေသြး

gravatar

သိပ္ၾကိဳက္တယ္ ယူ႕အားကုိးနဲ႔လာခဲ႔တယ္ း)