ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ခရီးခရီး


လူမႈ၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန
ခြင္႔ရက္ရွည္ယူလုိက္တယ္။
ေခၽြးစက္ေတြကို အေဖာ္ျပဳလုိ႔
ေလေျပေတြ နဲ႔ စကားေျပာတယ္။
ေျမျပန္႔ျပန္႔မွာ ကေလးေတြ
၀င္စို႔တစ္ခါ ထြက္စို႔ တစ္လွည္႔
ဂ်င္ေပါက္တမ္း ကစား ေနေလရဲ႕။
သစ္ရြက္ေတြ ကို ၾကယ္ေတြ လို သေဘာထားလို႔
ေငးျဖစ္တယ္။
သဲမႈန္ေတြ လြင္႔လာလိုက္တာ
စိတ္ထဲမွာေတာ႔ ေဆာင္းရက္ေတြ အတိုင္းပဲ
ဆံပင္ထဲ လက္ေခ်ာင္းေတြထိုးလို႔ဖြ
ဘယ္ကဗ်ာမွ အလြတ္မရေတာ႔တဲ႔အခါ
ေနရထိုင္ရတာ ေကာင္းလာတယ္။


ေက်ာ္ညိဳေသြး