ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

ေမွ်ာ႔ေမွ်ာ႔


မိုနာလီဇာ လို လွဖို႔ 
ႏိုင္းျမစ္၀ွမ္းက ရြံ႕ေစးေတြ နဲ႔ 
မင္းကို သုတ္လိမ္းေပးခ်င္။
ႏိုင္းျမစ္၀ွမ္းမွာ 
ဒီေရေတြ  တိုးဖို႔ ပဲလိုတယ္။
ဒီေရေတြ က်မွ 
မင္း အလွကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အတင္အဆက္မွာ
ခင္းက်င္းျပသ ႏိုင္မယ္။
အခုေတာ႔
ပန္းကေလးေတြ ၾကိဳးစား ပြင္႔ဦး
အင္းဆက္ေတြ မွန္မွန္ ေမြးဖြားႏႈန္း ျမင္႔တက္ေစဦး
မင္းလည္းပဲ ၾကိဳးခုန္ကစားေနဦး
ကလင္ ကေလာင္ ကလက္ ကို
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္လို႔ ယူဆမယ္ဆိုရင္လည္း
ေကာင္းရဲ႕။


ေက်ာ္ညိဳေသြး