ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

The WaveThe WaveThe wave subsides and the wave rises. 
The flower withers and the flower blossoms. 
There is no end to human wants And human achievements. 
Nothing is permanent and nothing is fleeting. 
Then for whom shall we cry,
For what shall we cry? 
Whom shall we invoke With a new thought and new form? 
Everything eventually blossoms. Sri Chinmoy

---------------------------------------------------------------------------------------------------


လိႈင္း


လိႈင္းဟာနိမ့္ဆင္း လိႈင္းဟာျမင့္တက္ ။
ပန္းဟာညိႈးႏြမ္း ပန္းဟာဖူးပြင့္ ။
လူ႕လိုအင္ေတြနဲ႕လူ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ အဆုံးမရွိ ။
ဘာမွအျမဲမဟုတ္ ဘာမွခဏေလးမဟုတ္ ။
ဆိုေတာ့ဘယ္သူ႕အတြက္ဟစ္ေႂကြးေနၾကမလဲ
ဘာ့အတြက္ဟစ္ေႂကြးေနၾကမလဲ ။
အေတြးသစ္ အသြင္သစ္ေတြအတြက္ ဘယ္သူ႕နားအသနားခံေနၾကမလဲ ။
ေနာက္ဆုံးမွာ အရာရာဟာ ဖူးပြင့္ ။ဟံလင္း

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လိႈင္း


လိႈင္းဟာ တေရြ႕ ေရြ႕ တြန္႔ေခါက္ျမင္႔တက္လာ။
ေၾကြလြင္႔ပန္းေတြ နဲ႔ လူးလြန္႔သစ္လြင္တဲ႔ပန္းေတြရယ္ ကြယ္။
ဇီ၀ ကို စိုးတဲ အလိုဆႏၵ ေတြဟာ ဘယ္ေတာ႔မွ မရပ္
ဒါ႔ျပင္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ ျခင္းေတြ မွာလည္းပဲ။
ဘ၀ၾကိဳးေတြ နဲ႔ စနစ္တက် တပ္ဆင္ထားတဲ႔ ေနရာေတြလည္း အခ်ည္းႏွီးသာ။
ဘာအတြက္ ငိုသင္႔တယ္
ဘာကိုရည္ညႊန္း ရည္ရြယ္လိႈင္းအလ်ားသစ္ေတြ ၊ အသြင္သစ္ေတြ နဲ႔ အတူ
ေနာက္ဆံုးေတာ႔  လိႈင္းေတြလို တြန္႔ေခါက္ အရာရာ။ေက်ာ္ညိဳေသြး