ေခ်ာကလက္အက္ေဆး

ေခ်ာကလက္အက္ေဆး
gravatar

သူငယ္ခ်င္း ၾကည္႔ခဲ႔တဲ႔ ရုပ္ရွင္


သူငယ္ခ်င္း ၾကည္႔ခဲ႔တဲ႔ ရုပ္ရွင္


ကြန္ဒံုးရွိလားဆိုေတာ႔
"ေျခာက္မိနစ္တစ္ခါ ေၾကာက္လန္႔ေနရတဲ႔ ႏိုင္ငံမွာ
ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ေနမွ ေသမယ္႔ ေရာဂါကို
ေတြးပူေနတာက ကဗ်ာမဆန္လိုက္တာ" တဲ႔ ။


ေက်ာ္ညိဳေသြး